Dostaną stypendia nawet do 5 tys. miesięcznie, jeśli po studiach zostaną lekarzami w hrubieszowskim szpitalu

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Reklamy

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz od dnia 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. w maksymalnej wysokości 5.000 zł miesięcznie i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Reklamy

­

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,

3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

4) zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Hrubieszowie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze.

­
Ogłoszenie o naborze »
Wniosek o przyznanie stypendium »
Klauzula informacyjna »

­

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Statuetki Hrubcia za rok 2022 wręczone! [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Statuetki Hrubcia za rok 2022 wręczone! [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →