Dostęp do Internetu

Ostatnie pytanie, jakie zadałem komitetom przed ciszą przedwyborczą dotyczyło poniekąd mojej działki i brzmiało:
Wiadomo, że internet jest w chwili obecnej jednym z najważniejszych pomostów łączących i równających szanse społeczeństw małych miast i wsi z bardziej rozwiniętymi obszarami. Co zamierzają Państwo zrobić w celu rozpowszechnienia tego medium i uczynienia dostępu do niego tańszym?

Reklamy

b>KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

„W programie Lewicy i Demokratów problem ten znalazł się w grupie propozycji najbardziej istotnych dla naszego miasta, chociaż w troszkę innym kontekście, niż to zostało sprecyzowane w pytaniu lubiehrubie. Mianowicie proponujemy dzieciom i młodzieży bezpłatny dostęp do internetu w ramach zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych. Umożliwi to naukę i korzystanie z tego medium przede wszystkim tym, dla których właśnie bariera kosztowa jest przeszkodą nie do pokonania.

Zdzisław Kosakowski”

Cytujemy jedynie te komitety, które zgłosiły chęć współpracy z lubiehrubie w okresie przedwyborczym i nadesłały odpowiedzi na zadawane pytania.