Dotacje do sportu i kultury fizycznej

Hrubieszów

Reklamy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej przeprowadzonego przez Urząd Miasta Hrubieszowa.

***

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 555/2010 z dnia 26 lutego 2010r. w składzie:
1. Pan Marek Bartkowiak
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
dokonała w dniu 8 marca 2010 r. oceny (weryfikacji formalnej i merytorycznej) złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 535/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010.

Nazwa zadania i wielkość środków:
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE – 110.000 zł

Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

Kolejno:
Podmiot zgłaszający ofertę
Nazwa zadania
Data rozpoczęcia/data zakończenia
Kosztorys całości
Wnioskowana kwota dotacji
Przyznana kwota dotacji
Uwagi

Miejski Klub sportowy „UNIA”
Działalność na rzecz Rozwój kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie
3.03.2010 – 20.12.2010
162,000
103,000
103,000

Uczniowski Klub Sportowy „GRZEŚ”
Szkolenie dzieci i młodzieży – rekreacja sportowa
15.03.2010 – 15.12.2010
32018
15000
7000

***

Info:
UM Hrubieszowa