Dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta dokonała w dniu 4.04.2011 r. oceny (weryfikacji formalnej i merytorycznej) ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.

Reklamy

Protokół
z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

PROTOKÓŁ – plik do pobrania »

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 56/2011 z dnia 25 marca 2011r. w składzie:
1. Pan Paweł Perelmuter
2. Pani Marta Mazek
3. Pani Izabela Zin
4. Pan Wacław Mucha
5. Pani Zuzanna Korycka

dokonała w dniu 4.04.2011 r. oceny (weryfikacji formalnej i merytorycznej) ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 45/2011 z dnia 3 marca 2011 roku na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.

Nazwa zadania i wielkość środków:
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W MIEŚCIE HRUBIESZOWIE – 100.000 zł

Komisja proponuje rozstrzygnięcie konkursu w następujący sposób:

Lp. / Podmiot zgłaszający ofertę / Nazwa zadania / Data roz. / data zak. / Kosztorys całości w zł / Wnioskowana kwota dotacji w zł / Przyznana kwota dotacji w zł / Uwagi

1
Miejski Klub Sportowy „UNIA”
Działalność na rzecz Rozwój kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie
01.04.2011-20.12.2011
181.000,00
100.000,00
85.000,00
Warunkiem podpisania umowy jest złożenie poprawionej oferty.

2
Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”
Kultura i sport nierozłączna para, która tańczy na Turnieju Piłki Nożnej dla rocznika 2000 i młodsi.
09.04.2011- 26.06.2011
18.629,00
17.769,00
00,00

3
Stowarzyszenie „Hrubieszów Na Rowerach”
Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w mieście Hrubieszowie
15.04.2011–25.10.2011
12.480,00
5.700,00
5.000,00
Warunkiem podpisania umowy jest złożenie poprawionej oferty.

4
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRZEŚ”
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – rekreacja sportowa
15.04.2011-15.12.2011
35.060,00
17.000,00
10.000,00
Warunkiem podpisania umowy jest złożenie poprawionej oferty.

SUMA
Kosztorys całości w zł – 247.169,00
Wnioskowana kwota dotacji w zł – 140.469,00
Przyznana kwota dotacji w zł – 100.000,00