Dwójka: Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą

W dzisiejszym świecie Internet odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu dzieci i młodzieży. W dniach 20 – 22 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą” odbyły się dwugodzinne warsztaty dla dzieci.

Reklamy

 

Obecne pokolenie nie zawsze dzieli już świat na realny i wirtualny, ale na co dzień realnie posługuje się mediami elektronicznymi, utrzymując za ich pośrednictwem relacje rówieśnicze, wyrażając siebie, bawiąc się, ucząc, rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Niemniej bardzo często brakuje im krytycznego spojrzenia na niebezpieczeństwa czyhające w sieci. Wszystko co znajdą, przyjmują za przyjazne, prawe i bezpieczne. Niewiedza i łatwowierność młodych internautów powoduje, że stają się oni często ofiarami cyberprzemocy.

Rozwiązaniem powyższych problemów nie jest jednak izolowanie dzieci i młodzieży od komputera, ale edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu. W dniach 20 – 22 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą” odbyły się dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas 4 – 7 oraz 2 i 3 gimnazjum, szkolenie dla nauczycieli oraz rodziców, będące jednocześnie podsumowaniem pracy z dziećmi. Wszystkie spotkania z wielką zawodową pasją poprowadził trener/edukator z firmy szkoleniowej „Sofokles” pan Robert Turski. Szczegółowe treści, jakie zostały poruszone to:

  • Pozytywne i negatywne sposoby wykorzystania Internetu.
  • Media społecznościowe – ochrona informacji o sobie/ swojego wizerunku w sieci, kontakt z nieznajomym w sieci.
  • Cyberprzemoc i jej rodzaje, sposoby radzenia sobie z agresją elektroniczną.
  • Problem naśladownictwa , kształtowanie światopoglądu nastolatków.
  • Dobór gier komputerowych do wieku dzieci, zagrożenia związane z grami komputerowymi.
  • Pornografia w sieci, Grooming; sexting.
  • Profilaktyka dotycząca zagrożeń w sieci prowadzona w domu i szkole, propozycja działań profilaktycznych.

Efektem przeprowadzonych zajęć oraz szkoleń są wypracowane reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasady reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Bardzo pozytywne opinie uczniów, rodziców i nauczycieli po spotkaniu z panem Robertem Turskim pozwalają stwierdzić, że podjęte działanie profilaktyczne było potrzebnym i niezwykle cennym doświadczeniem dla wszystkich grup szkolnej społeczności.


Zdjęcia >>

 

Tekst i foto: Izabela Czerw