Dwójka: Europejski Dzień Języków Obcych

W Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, Europejski Dzień Języków Obcych obchodzono 25.09.2015 roku. Z tej okazji członkowie Szkolnego Koła Europejskiego wykonali gazetkę ścienną pt. „Talk to me!” – hasło przewodnie akcji.

Reklamy

 

26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie do wieku.

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią, w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Źródło: http://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/Default.aspx

 

W naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych obchodziliśmy 25.09.2015 roku. Z tej okazji członkowie Szkolnego Koła Europejskiego wykonali gazetkę ścienną pt; „Talk to me!” – hasło przewodnie akcji.

Podczas zajęć języka angielskiego uczniowie mieli okazję obejrzeć kreskówki w różnych językach, jak również brali udział w warsztatach przygotowanych przez p. Patrycję Djabin: „Dlaczego uczyć się języka obcego?” oraz „Jak uczymy się języków obcych?” Warsztaty zakończyły się stworzeniem plakatów, które stanowiły odpowiedź na postawione pytania. Cała akcja przyniosła wiele radości uczniom i nauczycielom oraz uświadomiła korzyści wynikające z nauki języków obcych.

 

Zdjęcia »

 

 

Tekst i foto: Patrycja Djabin

źródło: ZSM nr 2