Dwójka: Konkurs recytatorski „Hrubieszowskie strofy”

21 maja 2015 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie odbyła się X edycja konkursu recytatorskiego pod hasłem „Hrubieszowskie strofy”.

Reklamy

 

Tradycyjnie, młodzi recytatorzy z klas I – III SP deklamowali wiersze związane z naszą Małą Ojczyzną.

Celem konkursu było: upowszechnianie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi, piękna mowy polskiej oraz dorobku kultury regionalnej, promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym, rozbudzanie zainteresowań i wrażliwości artystycznej na piękno poezji poetów naszego regionu, rozwijanie i doskonalenie umiejętności recytatorskich i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Konkurs został zorganizowany przez opiekuna Szkolnego Klubu Przyjaciół Hrubieszowa Joannę Tomasiak. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Beń, Joanna Łata i Joanna Tomasiak przyznała następujące miejsca i wyróżnienia.

 

I miejsce

 1. Julia Kondratiuk   klasa Ia
 2. Julia Szmyt            klasa IIa
 3. Julia Gawron         klasa IIIa

II miejsce

 1. Maciej Borek         klasa Id
 2. Milena Zamojtel    klasa IIa
 3. Amelia Pawluk      klasa IIIb

III miejsce

 1. Krzysztof  Płaszczewski   klasa Ia
 2. Sebastian Borek               klasa IIIb

Wyróżnienia:

 1. Wiktoria Chilińska    klasa Ia
 2. Julia Żyłowska          klasa Id
 3. Kacper Chałabiś        klasa Id
 4. Rafał Dubik               klasa IIIb

 

Serdecznie dziękuję paniom z edukacji wczesnoszkolnej  za przygotowanie uczniów do konkursu. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich.

 


Tekst: Opiekun Szkolnego Klubu Przyjaciół Hrubieszowa –  Joanna Tomasiak

Foto: Katarzyna Beń