Dwójka: O narkotykach, dopalaczach i innych współczesnych uzależnieniach

W dniach 9 – 10 kwietnia 2018 roku, odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 warsztaty i szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli z certyfikowanym trenerem – edukatorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistą terapii uzależnień panem Tomaszem Kołodziejczykiem.

Reklamy

 

Czy odczuwana silna potrzeba codziennego jedzenia słodyczy lub praktyka picia kilku filiżanek kawy dziennie to już uzależnienie czy raczej zwykłe, bezpieczne używanie tego, co sprawia człowiekowi przyjemność?

Wychodząc od takich rozważań, uczniowie klas szóstych, siódmych oraz drugiej gimnazjum podczas dwugodzinnych warsztatów weryfikowali swoją wiedzę na temat procesu uzależnień od substancji, zachowań i sytuacji.

Reklamy

Zajęcia nastawione były na diagnozę i korektę przekonań uczestników oraz edukację dotyczącą procesu uzależnienia, jego etapów i decyzji podejmowanych przez młodych ludzi na każdym z nich. Klasy czwarte i piąte wzięły udział w warsztatach na temat: „Jak budować porozumienie i współpracę w klasie?”, których celem było wypracowanie wśród uczniów przeświadczenia, że razem możemy więcej.

W toku zaproponowanych ćwiczeń uczniowie mogli samodzielnie zidentyfikować korzyści wynikające ze współpracy, uczyli się jak rozpoznawać własne umiejętności i wykorzystywać je do osiągnięcia wspólnych celów grupy. Nauczyciele zgłębili swoją wiedzę na temat współczesnych uzależnień. Rodzice doskonalili kompetencje wychowawcze, mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie psychologiem.

Warsztaty zorganizowane przez pedagogów szkolnych we współpracy z Gminą Miejską Hrubieszów.

 

Tekst i foto: Izabela Czerw