Dwójka: Poznać historię – wizyta w Muzeum na Majdanku

Dnia 28 października uczniowie klas 3B i 2B gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, postanowili wykorzystać okazję do zapoznania się z historią Polski oraz Europy, biorąc udział w spotkaniu edukacyjnym w Muzeum na Majdanku.

Reklamy


„Nasz los, dla Was przestroga…..” – PAMIĘTAJMY !!!

Dnia 28 października uczniowie klas 3B i 2B gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, postanowili wykorzystać okazję do zapoznania się z historią Polski oraz Europy, biorąc udział w spotkaniu edukacyjnym w Muzeum na Majdanku.


Muzeum Na Majdanku

Wyjazd miał na celu przybliżenie młodzieży historii Polski, zapoznanie z miejscami pamięci narodowej oraz uwrażliwienie na los narodów prześladowanych.

Swoim pobytem w tak przejmującym i zarazem pełnym wspomnień miejscu, uczniowie oddali hołd ofiarom nazizmu. Dla każdego z uczestników tego wyjazdu była to lekcja historii na żywo, historii o której powinien wiedzieć każdy, kto chce nazywać siebie Polakiem i Patriotą.

Pobyt w Majdanku uświadomił uczniom wagę miejsca, które jest żywym dowodem na to, że należy doceniać i szanować fakt życia w wolnym kraju.


Konzentrationslager der Waffen SS Lublin/Obóz Koncentracyjny w Lublinie

Obóz koncentracyjny w Lublinie, zwany potocznie Majdankiem, jest drugim co do wielkości, po Oświęcimiu, tego typu obozem nazistowskim w Europie. O jego powstaniu zadecydował Heinrich Himmler – szef SS i Policji III Rzeszy, podczas pobytu w Lublinie w połowie 1941r. Oficjalna nazwa obozu brzmiała najpierw Kriegsgefangenenlager der Waffen SS in Lublin (Obóz Jeńców Wojennych w Lublinie), a później Konzentrationslager der Waffen SS Lublin (Obóz Koncentracyjny w Lublinie).

W rzeczywistości realizował on szereg innych funkcji, będąc jednocześnie nie tylko obozem koncentracyjnym i jenieckim, lecz także obozem zagłady, pracy, karnym i przejściowym. Majdanek zlokalizowany został na południowo-wschodnich peryferiach Lublina. Lokalizacja ta ściśle wiązała się z planami polityczno-gospodarczymi okupanta wobec regionu lubelskiego, dla realizacji których więźniowie obozu mieli stanowić bezpłatną siłę roboczą. W planach perspektywicznych Majdanek miał zajmować ponad 500 ha powierzchni i jednorazowo więzić 250 000 osób. Niepowodzenia wojenne Niemców spowodowały znaczne ograniczenie tych zamierzeń.

Ostatecznie na obszarze 270 ha wybudowano 280 różnego rodzaju obiektów (m.in. baraki więźniarskie, gospodarcze i administracyjne, warsztaty, urządzenia zagłady: komory gazowe i krematoria, zabezpieczające: ogrodzenie oraz wieże strażnicze i wartownie).Centralną część obozu stanowiły baraki przeznaczone dla więźniów usytuowane na 5 tzw. polach więźniarskich.

W barakach tych jednocześnie można było pomieścić ok. 25 000 osób. Obóz lubelski funkcjonował od października r. 1941 do lipca r. 1944. Szacunkowo oblicza się, że przez Majdanek przeszło ok. 300 000 więźniów 50 narodowości. Szacuje się, że obóz na Majdanku pochłonął ponad 230 000 istnień ludzkich, w tym około 100 000 Żydów. Ponad 50% z nich zmarło w wyniku prymitywnych warunków bytowania, głodu, chorób i pracy ponad siły. Pozostali zginęli w egzekucjach i komorach gazowych.

Dla większości uczestników był to pierwsza wizyta na Majdanku. Uczniowie zakończyli wędrówkę po obozie w mauzoleum, gdzie spoczywają prochy wykopane z kopców znalezionych na terenie obozu. Na długo zapamiętają hasło widniejące na mauzoleum, a będące także przestrogą dla następnych pokoleń w walce o wolność i pokój.

Uczestnicy wyjazdu: Uczniowie klasy 3B i 2B gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie.


Zdjęcia >>


Organizator: nauczyciele Marzena Kańkowska, Agnieszka Ślażyńska