Dwójka: Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016.

Reklamy


Od września 2015 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w okresie 1 lipca-31 grudnia 2008 r. i dzieci urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29, przeprowadzane są w dniach od 2 lutego do 31 marca 2015 r., w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie szkoły.

Reklamy

Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie Karty zapisu i złożenie jej w sekretariacie

 

Karta zapisu dziecka – pobierz >>

 

Do zapisu wymagany jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz PESEL dziecka.

W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.


Co szkoła zapewnia dziecku?

 • Wydzielenie części szkoły dla najmłodszych.
 • Sala lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny.
 • Systematyczne doposażanie sal lekcyjnych w różnorodne pomoce i materiały sprzyjające organizacji zabaw ruchowych, konstrukcyjnych, badawczych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.
 • Opiekę pielęgniarską.
 • Opiekę pedagogiczną dla uczniów i wsparcie dla rodziny.
 • Zajęcia terapii pedagogicznej.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne.
 • Zajęcia w pracowniach komputerowych, pełnowymiarowej hali sportowej i dwóch salach korekcyjnych, z których jedna posiada pełne wyposażenie do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 • Opiekę świetlicową dla najmłodszych w oddzielnej sali.
 • Możliwość zjedzenia smacznego obiadu z naszej kuchni w czasie przeznaczonym tylko dla najmłodszych.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej z czytelnią i centrum multimedialnego.
 • Korzystanie z atrakcyjnego placu zabaw.
 • Wyodrębnione miejsce projekcji prezentacji i filmów (małe kino).
 • Pełny monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły.


Priorytetami naszej pracy są:

 • bezpieczeństwo dziecka;
 • troska o harmonijny rozwój umysłowy i fizyczny;
 • stałe doskonalenie się kadry pedagogicznej;
 • udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowania dziecka;
 • otwarcie na współpracę;
 • dyspozycyjność, solidność i fachowość.

 

 

ZSM nr 2