Dwójka: Ślub ze szkołą

14 listopada odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

14 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość Ślubowania klas: 1A, 1B i 1C. Był to wyjątkowy dzień w naszej szkole. Uczniowie ubrani w strój galowy, dekoracja sali gimnastycznej, to wszystko po to, aby pasowanie wypadło jak najbardziej uroczyście.

Na początku pan dyrektor szkoły powitał serdecznie przybyłych gości, nauczycieli, rodziców, uczniów i  oczywiście pierwszaków.

Po chwili uczniowie zaprezentowali się od strony artystycznej. Pięknie zaśpiewali piosenki, pochwalili się wiedzą o Polsce. A wypowiedziane  obietnice o wzorowym wykonywaniu obowiązków ucznia to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Brawom nie było końca.

Po zakończonej części artystycznej, w podniosłej  atmosferze przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie  reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i  nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor i wicedyrektor dokonali symbolicznego pasowania na ucznia, a wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy. Dzieci otrzymały, także drobne upominki i słodycze od przybyłych gości.  Na koniec pan dyrektor życzył pierwszakom samych pięknych chwil w szkole i sukcesów w nauce.

Rodzice na koniec  zorganizowali dzieciom „słodkie” przyjęcie w klasach, do którego dołączyła się Rada Rodziców i ufundowała pączka oraz napój.

Ten dzień długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Uroczystość zorganizowały i przygotowały wychowawczynie: Joanna Hawryluk, Iwona Kociach i Małgorzata Jankowska- Malicka.

 

Tekst: Joanna Hawryluk

Foto: Rodzice klas pierwszych