Dwójka: Stop narkotykom i przemocy

W dniu 8 maja 2015 roku, wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Hrubieszowie mł. chor. Paweł Caboń realizował kolejny etap programu edukacyjno – profilaktycznego dla uczniów klas pierwszych i trzecich Gimnazjum nr 2.

Reklamy

 

Podejmując decyzję o drugim cyklu lekcji wychowawczych z udziałem skazanych za przestępstwa narkotykowe, a także związane ze stosowaniem przemocy wzięliśmy pod uwagę to, że zjawisko patologii wśród dorastającej młodzieży ma tendencję wciąż narastającą.

Aktualnym, wysoce niepokojącym zjawiskiem na terenie całego kraju są „eksperymenty” nastolatków z narkotykami, dopalaczami co ma często źródło w lansowanej przez wielu celebrytów z kręgów popkultury, modzie na używanie tzw. miękkich narkotyków.

Reklamy

Szczególne zaniepokojenie budzi głoszona w tym środowisku, bezpodstawna teza o możliwości bezpiecznego kontrolowania procederu korzystania z coraz łatwiej dostępnej marihuany, rzekomo wyłącznie odprężającej w swym działaniu i jakoby nieuzależniającej osoby ją palące. Budzi coraz większe przerażenie wysoka, bezkrytyczna podatność uczniów na tego typu szkodliwe opinie, bezrefleksyjnie głoszone przez różne „autorytety”, szczególnie w popularnych programach telewizyjnych oraz w innych środkach masowego przekazu, na forach internetowych, z których nastolatki korzystają najchętniej.

Chcąc podwyższyć świadomość młodzieży, wyczulić na zagrożenia wynikające z braku niedojrzałości emocjonalnej i w porę zapobiec tragedii postanowiliśmy, że powyższe zagadnienie, wymaga dalszego pogłębienia, w celu ostatecznego przełamania fałszywych i wysoce szkodliwych dla młodego pokolenia stereotypów.

Głównym założeniem idei programu jest podniesienie świadomości młodzieży szkolnej w zakresie rozpoznawania czynów zabronionych oraz odpowiedzialności prawnej za przestępstwa i wykroczenia, co ma skutkować spadkiem liczby zachowań dysfunkcyjnych, wyborem stylu życia zgodnego z normami prawnymi, czerpaniem satysfakcji z dobrych wyborów oraz unikaniem niebezpieczeństw, związanych z używaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych i stosowaniem przemocy.

W trakcie zajęć wychowawca ZK omówił status prawny osób niepełnoletnich i zasady penalizacji za nieprzestrzeganie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, związane z produkcją, posiadaniem i obrotem środków odurzających. Potem pensjonariusze na podstawie własnych doświadczeń życiowych wskazywali uczniom destrukcyjne skutki sięgania po substancje psychoaktywne oraz skutki fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi osobami.

Na przykładzie historii narkomańskiego życia uzmysłowili młodym ludziom, że każdy kontakt ze środkami psychoaktywnymi zawsze prowadzi do uzależnienia , że nie ma możliwości „kontrolowanego” ich zażywania, bo naturą działania każdego z nich jest ekspresowe w swoim tempie uzależnianie , już od zażycia pierwszej dawki. Przestrzegali słuchaczy, że każdy, kto ma kontakt z narkotykami bardzo szybko straci wszelką kontrolę nad sobą i doprowadzi się w konsekwencji do degradacji w wielu aspektach życia; psychofizycznym, społecznym, prawnym, rodzinnym, itp. Za każdym razem podkreślali, że wiedzą, co mówią, bo na własne oczy widzieli zbyt wielu ludzi umierających po zażyciu narkotyków , byli też i tacy, którzy zmarli po przyjęciu dopiero pierwszej „działki” w swoim życiu. 

Zajęcia zakończyły się apelem do młodych ludzi, aby w przypadku, gdy ktoś im proponuje kontakt z narkotykami – byli zawsze asertywni i potrafili zdecydowanie odmówić w każdej takiej sytuacji. Uzmysłowiono im, że każde „nie” dla narkotyków będzie powodem do dumy, bo potwierdzi, zdany przez nich na piątkę z plusem, test z dojrzałości w dokonywaniu pięknych i mądrych wyborów życiowych, bo „cool” zawsze są te osoby, które nigdy „nie biorą”.

Kolejnym zaplanowanym etapem programu będzie wizyta uczniów w hrubieszowskim Zakładzie Karnym pozwalając na bezpośredni wgląd w warunki izolacji penitencjarnej, tym samym poznając realia życia za murami.Tekst: Izabela Czerw

fot. ZSM nr 2