Dwójka: Uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych

W 2019 roku obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miały dwóch Bohaterów, których łączy to, że obaj pisali karty historii naszego regionu.

Reklamy

 

Mimo beznadziejnego położenia nie poddali się, nie uciekli, nie wkupili się w łaski nowej władzy zdradą swych ideałów i towarzyszy, ale podjęli walkę o wolną od komunizmu Polskę.

Pierwszy z nich to Hieronim Dekutowski pseudonim „Zapora”, który dowodził 4. komp. 9. pp. w Inspektoracie Rejonowym Armii Krajowej Zamość, następnie WiN na Zamojszczyźnie i Lubelszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej oraz po wkroczeniu armii sowieckiej do Polski.

Oddaniem hołdu temu Bohaterowi jest okolicznościowa gazetka zamieszczona na dolnym korytarzu, wykonana przez sekcję dekoratorską klasy 8B.

Drugim bohaterem był świadek historii, Pan Ryszard Płonkowski (86 lat) zaproszony do naszej szkoły przez panie Marzenę Kąńkowską i Anetę Zamościńską – Kmiecik. Spotkanie odbyło się 4 marca w pracowni historycznej.

Na początku uczennica klasy 7A Oliwia Stecko zaprezentowała historię życia naszego Gościa:

„W 1947 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Handlowym Zgromadzenia Kupców Lubelskich w Hrubieszowie. W szkole tej zaangażował się w działalność podziemnej organizacji o nazwie „Polska Młodzież Walcząca”. Działalność tej organizacji polegała głównie na kolportowaniu ulotek. 28 kwietnia 1950 roku na miesiąc przed maturą został aresztowany, a następnie wyrokiem sądu wojskowego w Lublinie skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Karę tę odbył w więzieniu na Zamku w Lublinie oraz w więzieniu dla młodocianych przestępców w Jaworznie. W 1953 roku został wcielony do Karnego Wojskowego Korpusu Górniczego, w którym do 1955 roku pracował przy wydobyciu węgla w kopalni w Nowym Bytomiu.

Po 42 latach od skazania został postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie zrehabilitowany. Awansowany do stopnia kapitana WP, odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego, Medalem Weterana Walki o Niepodległość, Krzyżem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.”

Po wprowadzeniu uczennicy zabrał głos Pan Ryszard. Słuchaliśmy przejmujących opowieści o Jego życiu, o latach spędzonych w więzieniach,o okrutnych przesłuchaniach i katorżniczej pracy.

Za działanie w podziemiu antykomunistycznym doświadczał wielu trudności, np. ze znalezieniem pracy, a w pracy często był dyskryminowany. Opowiadał o sobie i o innych, którzy tak jak on, nigdy jednak nie zdradzili swoich ideałów i czekali na wolną Polskę. O nich mówi strofa wiersza „Pokolenie Kolumbów”:

„Gdy orzeł wreszcie odzyskał koronę,
zastał już barki wiekiem pochylone
i siwe głowy. Gehenną przewlekłą
życie jak struga przez palce przeciekło”

Zbigniew Kabata „Bobo”

Uczniowie na pewno zapamiętają lekcję historii z Panem Ryszardem Płonkowskim. Warto poznawać i doceniać bohaterów Hrubieszowa! Jesteśmy wdzięczni za ich walkę o wolność i prawdę i za to, czego nas uczą.

Obchody przygotowały: Maria Heflich, Marzena Kańkowska, Aneta Zamościńska – Kmiecik.

Tekst: Maria Heflich