Dyrektor HOSiR wciąż nie wybrany

Protokół z wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie.

Reklamy

W dniu 20 grudnia 2007 roku Komisja w składzie:
1. Marek Watras
2. Alfred Przybysz
3. Marta Mazek
powołana Zarządzeniem Nr 156/2007 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 19 grudnia
2007 roku sprawdziła dokumenty kandydatów pod względem formalno-prawnym.

W wymaganym terminie ofertę złożyły 4 osoby:
1. Tomasz Wojciech Antoniuk
2. Andrzej Bogatko
3. Sławomir Lis
4. Robert Pińkowski

Wśród 4 złożonych ofert wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniają
2 oferty:
1. Tomasz Wojciech Antoniuk
2. Andrzej Bogatko

Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje kandydatów komisja zaproponowała przeprowadzić drugi (pisemny) etap konkursu, który odbył się w dniu 4 stycznia 2008 r. Zawierał on 10 pytań otwartych (test stanowi załącznik do protokołu).

Po sprawdzeniu wyników komisja ustaliła, co następuje:
1. Tomasz Wojciech Antoniuk zam. Hrubieszów uzyskał 48 %
2. Andrzej Bogatko zam. Hrubieszów uzyskał 30%

Komisja biorąc pod uwagę złożone dokumenty kandydatów oraz ocenę testu pisemnego negatywnie opiniuje obu kandydatów na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Według komisji żaden z kandydatów nie zapewni prawidłowego funkcjonowania jednostki HOSiR.

***

Od redakcji:
niestety na stronach internetowych UM i BIP testu nie dołączono.