Dzieci w sieci

Hrubieszów

Reklamy

Śledząc losy głównej bohaterki Marty, która zagubiła w sieci swoją tożsamość, uczniowie obserwowali „bezpieczną” z pozoru zabawę, która mogła zakończyć się tragicznie. Cisza jaka panowała podczas apelu i wielkie zainteresowanie słuchających utwierdziła organizatorów przedstawienia o celowości podjętej pracy.

***

Internet i nowoczesne technologie ułatwiają uczniom zdobywanie wiedzy, niosą jednak ze sobą potencjalne zagrożenia, na które narażone są dzieci. Kształcenie w uczniach właściwych nawyków bezpiecznego korzystania z Sieci jest bardzo ważnym elementem ich edukacji.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie podjęto szereg działań dotyczących bezpieczeństwa internetowego.

Szkoła po raz drugi włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Aby zapoznać się z problemem wdrożono scenariusz pt.”3..2..1..Internet”, który został przeprowadzony w klasach IV, V, VI. Zajęcia odbyły się w ramach programu „Dziecko w sieci” Fundacji Dzieci Niczyje. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, a także zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Zajęcia zostały przyjęte z entuzjazmem i zaangażowaniem ze strony uczniów.

Dnia 9 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie uczniowie z klas IV i VI wzięli udział w zajęciach i pokazie, tematem których było omówienie zagrożeń cyberprzestrzeni oraz zasady bezpiecznego zachowania w sieci. Zajęcia prowadził p. Piotr Deputowski.

Cykl działań podjętych w szkole zakończyło przedstawienie pt. „Dzieci w sieci”. Śledząc losy głównej bohaterki Marty, która zagubiła w sieci swoją tożsamość, uczniowie obserwowali „bezpieczną” z pozoru zabawę, która mogła zakończyć się tragicznie. Cisza jaka panowała podczas apelu i wielkie zainteresowanie słuchających utwierdziła organizatorów przedstawienia o celowości podjętej pracy.

W przedstawieniu wzięli udział młodzi aktorzy z klasy IVb: Wiktoria Mikulska Ewa Brońska, Alicja Romaniszyn, Izabela Siejko, Aleksandra Lewandowska, Albert Gardyński ,Maciej Świderek i Miłosz Orzechowski.

Dzień Bezpiecznego Internetu udał się – było miło, bezpiecznie i z morałem:

UŻYWAJ KOMPUTERA Z GŁOWĄ!

1. MYŚL
2. NIE DZIAŁAJ NA CZYJĄŚ SZKODĘ
3. NIE NADUŻYWAJ

NIGDY NIE WIADOMO, KTO JEST PO DRUGIEJ STRONIE

Program „3..2..1.. Internet” przeprowadził p. Tomasz Kozakiewicz, przedstawienie „Dzieci w sieci” zorganizowały p. Barbara Kaszuba, p. Małgorzata Hanc (nauczyciele bibliotekarze) i p. Urszula Suplicka pedagog szkolny.

Opisanym działaniom towarzyszy całoroczna praca w bibliotece szkolnej. W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej poleca się bezpieczne, interesujące i rozwijające zainteresowania strony WWW. Zamieszczane są również inne materiały o tematyce komputerowej, dostępne jest czasopismo „Komputer Świat”.

***

Tekst i foto: SP nr 3 w Hrubieszowie

Zdjęcia »