Dziedzictwo chrześcijaństwa wschodniego na Ziemi Hrubieszowskiej

Towarzystwo dla Natury i Człowieka zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem „Dziedzictwo chrześcijaństwa wschodniego na ziemi hrubieszowskiej”.

Reklamy

 

W Programie m.in seminarium pt. „Dziedzictwo wschodniego chrześcijaństwa w krajobrazie okolic Hrubieszowa”, wycieczka śladami zabytków prawosławia w okolicach Hrubieszowa oraz porządkowanie cmentarzy.

 

21-26 sierpnia (poniedziałek-sobota)

Porządkowanie zabytkowych cmentarzy prawosławnych w Czumowie (21.08) Ślipczu (22-24.08) i Gródku (25-26.08).

Zapraszamy do przyłączenia się do prac w dowolnym momencie w godz 10-18.

 

***

 

26 sierpnia (sobota)

Godz. 16.00 – 18.00 Muzeum im. ks St. Staszica w Hrubieszowie (ul.3-go Maja 11).

Otwarte spotkanie „Dziedzictwo wschodniego chrześcijaństwa w krajobrazie okolic Hrubieszowa”.

Seminarium poświęcone wartościom kulturowym i historycznym oraz stanowi zachowania zabytków obrządku wschodniego – prawosławnych i greckokatolickich cerkwi i cmentarzy na terenie powiatu hrubieszowskiego.

W programie:

– Projekcja filmu „Kopuły niepamięci. Śladami nieistniejących cerkwi” (20 minut).

Prezentacje:

– Wiejskie nekropolie prawosławne powiatu hrubieszowskiego

– Nieistniejące cerkwie okolic Hrubieszowa (fotografie archiwalne)

– „Nadbużańskie kamienie pamięci” sztuka i ludowe kamieniarstwo na cmentarzach obrządku wschodniego.

– Zaniedbane, zdewastowane, odnowione – o ratowaniu i potrzebie ratowania starych cmentarzy.

 

Godz. 19.00 Ślipcze – cmentarz prawosławny

Prezentacja efektów prac porządkowych, wspólne „odczytywanie” cmentarza, krótki koncert – prezentacja dawnych pieśni z tradycji polskiej i ukraińskiej.

 

***

 

27 sierpnia (niedziela)

Godz, 14.00 Hrubieszów, cerkiew p.w Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny  (ul. 3 maja/Prusa).

– Zwiedzanie cerkwi.

 

Godz.14.30

Wycieczka autokarowa „Śladami dziedzictwa prawosławnego w powiecie hrubieszowskim”.

Wyjazd spod hrubieszowskiej cerkwi. Trasa obejmuje południową część powiatu hrubieszowskiego: dawne i obecne cerkwie, miejsca nieistniejących cerkwi, najciekawsze cmentarze (m.in Dołhobyczów, Kryłów, Kosmów, Werbkowice, Szychowice) oraz pałacyk w Czumowe. Zakończeniem trasy będzie udział w „otwarciu” wyremontowanego cmentarza w Czumowie. Wpisowe na wycieczkę 10 zł/os zgłoszenia: towarzystwo@ekolublin.pl

Czas trwania ok 6 godzin. Prowiant we własnym zakresie.

Godz. 19.00 Czumów, cmentarz prawosławny.

„Otwarcie” wyremontowanego cmentarza. Prezentacja efektów prac remontowych, wspólne „odczytywanie” cmentarza, krótki koncert – prezentacja dawnych pieśni z tradycji polskiej i ukraińskiej.

Organizatorem imprezy jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa.