Dziękuję za poparcie

Szanowni mieszkańcy powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego oraz zamojskiego. Serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie oraz oddane głosy.

Reklamy

 

Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie samorządowcom, parlamentarzystom Ziemi Zamojskiej, Wojewodzie Lubelskiemu oraz przedstawicielom Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkania z mieszkańcami, które odbyłam w trakcie kampanii wyborczej do Rady Sejmiku Województwa Lubelskiego pozwoliły mi na dogłębne poznanie problemów i codziennych trosk mieszkańców oraz ograniczeń i barier rozwojowych. Zapewniam, że z wnioskami ze spotkań zapoznam przyszłe władze Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Doświadczenia wyborcze z kampanii do Rady Sejmiku Województwa Lubelskiego dają mi jednocześnie motywację do dalszej wytężonej pracy na rzecz rozwoju regionu, a w szczególności obszarów wiejskich.

Dziękując za oddane na mnie głosy, dziękuję także za dużą aktywność wyborczą, której dali Państwo wyraz poprzez udział w głosowaniu popierając kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rad: Sejmiku Województwa Lubelskiego, powiatów i gmin oraz kandydatów na wójtów i burmistrzów miast.

 

Anna Kusiak-Janiec
tekst i fot. mat. reklamodawcy

Portal LubieHrubie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych dostarczonych przez reklamodawców.