Dziękuję!

W tym sezonie sportowym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom mi życzliwym, które wspierały mnie, jak tylko potrafiły i bez których mój sukces na Igrzyskach Olimpijskich nie byłby możliwy.

Reklamy

i>Największe podziękowania należą się Ewie Fedaczyńskiej – mojej żonie – za wspieranie mnie w ciężkich chwilach duchowych i fizycznych, za wszystkie poświęcenia i wyrzeczenia. Robiła wszystko, żebym tylko spełnił swoje marzenie i pojechał na Igrzyska Olimpijskie. Dziękuję jej z całego serca i przepraszam, że nie miałem dla niej czasu.

Moja wdzięczność należy się również:

P.Z.L.A za umożliwienie szkolenia i opieki lekarskiej do I.O. – bez tych obozów sportowych nie dałbym rady się przygotować do żadnej imprezy sportowej

– Firmie Golden Amber >> i Panu Krzysztofowi Skrokowi za wsparcie

– portalowi www.lubiehrubie.pl >> – za wsparcie medialne

– Klubowi Sportowemu AZS AWF Katowice za zapewnienie spokojnego ducha

– trenerom: Krzysztofowi Kisielowi i Stanisławowi Marmurowi za opiekę szkoleniową

dr Darkowi Krochmalskiemu – gdyby nie ten pan, który pomógł mi bezinteresownie, nie byłoby dla mnie Olimpiady

dr Dominice Szymańskiej i Janowi Sokalowi za opiekę medyczną na obozach sportowych

– masażystom: Marcie Frankiewicz, Annie Pałacz, Aleksandrowi Bieleckiemu – za odnowę biologiczną

– przyjaciołom: Tomkowi Magdziakowi i Tomkowi Pańko

– koleżankom i kolegom z kadry narodowej

Dziękuję Wam !!!

Rafał Fedaczyński