Dziękujemy

„Jednakże gdy cię długo nie oglądam
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam”

Reklamy

Dziękujęmy Ci za to, że w czasach szarej komuny uczyniłeś naszą młodość kolorową!

Pamiętamy i pamiętać będziemy!

W imienu tych, których inspirowałeś
Mirosław Dąbrowski