Dzielone dobro pomnaża się – finał konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei”

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei”.

Reklamy

Prace konkursowe były prezentowane podczas kiermaszu w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniach 9 i 10 marca br. Kiermasz otworzył dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Hrubieszowie – pan Andrzej Szkudziński witając przybyłych gość, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością. Wśród nich znalazły się znakomitości z powiatu, miasta i gminy Hrubieszów: pani Marta Majewska – Wiceburmistrz Miasta Hrubieszowa, pani Anna Świstowska – Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów, pan Janusz Jędrzejewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, pan Robert Polichleb – Sekretarz Gminy Hrubieszów, pan Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, pani Elżbieta Lebiedowicz – Kierownik MOPS w Hrubieszowie, pani Teresa Futyma – Prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani Wanda Grochowicz – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Świerszczowie, pani Zuzanna Korycka – Kierownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani Irmina Drawdzik – Pracownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani Agata Opała – Naczelna pielęgniarek NZZOZ, pracownicy socjalni z GOPS – pani Sylwia Maciejewska i pani Irmina Gumieniak, MOPS Hrubieszów – pani Joanna Laskowska i pani Sylwia Wójtowicz, ks. Paweł Jankiel – wikariusz Parafii Prawosławnej.

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję konkursową, która przez kilka godzin intensywnie pracowała, borykając się z niełatwymi decyzjami z powodu tak olbrzymiej ilości wartościowych prac, które były arcydziełami, a każda stanowiła o wrażliwości i talencie twórcy. Komisja z 976 prac, które wpłynęły na konkurs nagrodziła 117 laureatów, przyznała 77 nagród i 40 wyróżnień w czterech kategoriach: palma, pisanka, kartka i stroik w sześciu kategoriach wiekowych.

Wyniki XIII edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei:

Jury w składzie: przewodnicząca – pani Teresa Futyma, członkowie – pani Zuzanna Korycka i pani Irmina Drawdzik w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 120 prac i kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 20 nagród.

I Kategoria – Przedszkolaki

PISANKA

 • I Miejsce – Kacper Kostrubiec – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

 • II Miejsce – Hubert Ożóg – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

 • III Miejsce – Tomasz Magier – Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Husynnem

Wyróżnienie: Anna Łabańska – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Dominika Brzozowska – Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowice Kolonia

Wyróżnienie: Lena Hołówek – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

STROIK

 • I Miejsce -Dawid Dworak – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Amelia Wilkos – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

 • III Miejsce – Weronika Sala – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Róża Bartecka – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

PALMA

 • I Miejsce – Sandra Chorzępa – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Hanna Stankiewicz – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Gabriela Hunkiewicz – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Grupa 3-4 latków – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

KARTKA

 • I Miejsce – Kornelia Kowal – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Joanna Śpiewak – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Aleksandra Hawro – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wyróżnienie: Maja Bucior – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wyróżnienie: Dominik Dubienko – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Karol Wieczorek – Świetlica Wiejska w Metelinie

 

 

Jury w składzie: przewodniczący – pan Zbigniew Petruczynik, członkowie – pani Wanda Grochowicz, Pani Irmina Gumieniak w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 241 prac II kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 20 nagród.

 

Kategoria II – uczniowie Szkoły Podstawowej z klas I-III

 

PISANKA

 • I Miejsce – Kinga Olucha – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

 • II Miejsce – Patryk Ciężki – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

 • III Miejsce – Kinga Kowalczuk – Świetlica Wiejska w Jankach

Wyróżnienie: Bartłomiej Kruk – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

Wyróżnienie: Magdalena Kamczyk – Zespół Szkół Podstawowych w Moniatyczach

STROIK

 • I Miejsce – Klasa I – Szkoła Podstawowa w Husynnem

 • II Miejsce – Karolina Kodeniec – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

 • III Miejsce – Jakub Łukiewicz – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wyróżnienie: Oliwia Bator – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

Wyróżnienie: Zuzanna Grzesiak – Szkoła Podstawowa w Koble

PALMA

 • I Miejsce – Wiktoria Baj – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

 • II Miejsce – Aleksandra Oleszko – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

 • III Miejsce – „Świetlica szkolna” w Szkole Podstawowej w Husynnem

Wyróżnienie: Michał Jańczuk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

Wyróżnienie: Sebastian Patroń – Szkoła Podstawowa w Mienianach

KARTKA

 • I Miejsce – Grzegorz Pietrycki – PZPSW w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Jakub Drzygało – Świetlica Wiejska w Czumowie

III Miejsce – Sebastian Ubala – Publiczna szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich

Wyróżnienie: Daria Żak – Świetlica Wiejska Kozodawy

Wyróżnienie: Nikola Buczek – Świetlica Wiejska Ubrodowice

 

Jury w składzie: przewodnicząca – pani Elżbieta Lebiedowicz, członkowie – pani Joanna Laskowska i pani Sylwia Wójtowicz w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 189 prac III kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 12 nagród.

 

Kategoria III – uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

 

PISANKA

 • I Miejsce – Filip Joński – Świetlica Wiejska w Stefankowicach

 • II Miejsce – Sandra Tracz – Zespół Szkół Miejskich nr 1 Hrubieszów

 • III Miejsce – Karol Jantos – Szkoła Podstawowa w Ślipczu

STROIK

 • I Miejsce – Wiktoria Tymecka – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

 • II Miejsce – Jakub Kościuk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble

 • III Miejsce – Marta Prystupa – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

PALMA

 • I Miejsce – Natalia Antoniak – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

 • II Miejsce – Syliwa Kaczor – Świetlica w Czumowie

 • III Miejsce – Łukasz Harapiuk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

KARTKA

 • I Miejsce – Julia Duda – Zespół Szkół w Sahryniu

 • II Miejsce – Aneta Kurzepa – Zespół Szkół w Sahryniu

 • III Miejsce – Angelika Łazorczyk – Świetlica Stefankowice

 

Jury w składzie: przewodniczący – pan Robert Polichleb, członkowie – pani Agata Opała i pani Beata Tomaszczuk w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 134 prac IV kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 18 nagród.

 

Kategoria IV – uczniowie gimnazjum

 

PISANKA

 • I Miejsce – Weronika Młynarczuk – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Aleksandra Pukaluk – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Damian Tarnawski – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Dominika Gardias – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

Wyróżnienie – Natalia Przepiórka – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

STROIK

 • I Miejsce – Alicja Kujawska – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

 • II Miejsce – Karolina Wiśniewska – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

 • III Miejsce – Justyna Gągoł – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

Wyróżnienie – Zofia Pochylczuk – Zespół Szkół w Publicznych Moniatyczach

Wyróżnienie – Karolina Terebus – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

PALMA

 • I Miejsce – Anna Mróz – Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowicach Kolonia

 • II Miejsce – Anna Rędzia – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

KARTKA

 • I Miejsce – Monika Palęga – Zespół Szkół w Sahryniu

 • II Miejsce – Joanna Chęcińska – PZPSW w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Mateusz Antosiewicz – Zespól Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Katarzyna Soniak – Zespół Szkół w Sahryniu

Wyróżnienie – Kinga Wróblewska – Zespól Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 

Jury w składzie: przewodniczący – pan Janusz Jędrzejewski, członkowie – pani Sylwia Maciejewska i pani Anna Sioma-Krempla w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 64 prac V kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 21 nagród.

 

V Kategoria – uczniowie szkoły średniej

PISANKA

 • I Miejsce – Andrzej Kusiak – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Wioletta Kusiak – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Diana Hulak – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Barbara Knap – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Alicja Skurska – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Magdalena Wawryk – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

STROIK

 • I Miejsce – Karol Kuśmierek – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Gabriela Gąsior – PZPSW w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Karolina Kasprzyk – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Jagoda Brzozowska – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Edyta Berbeć – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

PALMA

 • I Miejsce – Mateusz Ciuch – Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowicach Kolonia

 • II Miejsce – Paulina Hołdaś – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Aleksandra Sarzyńska – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Agnieszka Brylewska – PZPSW w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Mróz Ewelina – Świetlica Wiejska Stefankowice

KARTKA

 • I Miejsce – Aleksandra Edelman – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Monika Jóźwiak – PZPSW w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Małgorzata Misiak -Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Karolina Roch – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Małgorzata Chmielewska – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 

Jury w składzie: przewodnicząca – pani Marta Majewska, członkowie – pani Anna Świstowska i ks. Paweł Jankiel w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 228 prac VI kategorii wiekowej wyłoniło laureatów i przyznało 26 nagród.

 

Kategoria VI – osoby dorosłe

PISANKA

 • I Miejsce – Aleksandra Maciąg – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Alojzowie

 • II Miejsce – Danuta Iwańczuk – Świetlica w Czerniczynie

 • III Miejsce – Aneta Bulińska – Świetlica Wiejska Ubrodowice

Wyróżnienie: Świetlica Wiejska i KGW Nowosiółki

Wyróżnienie: Świetlica w Moroczynie

STROIK

 • I Miejsce – Anna Wróbel – Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie

 • I Miejsce – Zespół Taneczny ” Wesoła Ferajna” Husynne

 • II Miejsce – Anna Jońska – Świetlica Wiejska Stefankowice

 • II Miejsce – Polski Związek Niewidomych Koło w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Dęga Jadwiga – Koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie

 • III Miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Szpikołosach

Wyróżnienie – Grzegorz Lassota – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Alojzowie

Wyróżnienie – Świetlica Wiejska w Dąbrowie

Wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich w Teptiukowie

PALMA

 • I Miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Czumowie

 • II Miejsce – Anna Jeczeń – Koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie

 • II Miejsce – Anna Kasprzak – Koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie

 • III Miejsce – Klub Seniora ” Srebrne Świerki” Kułakowice Trzecie

Wyróżnienie – Bożena Zbirowska – Szpikołosy

Wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich „Chabry” w Mienianach

 

KARTKA

 • I Miejsce – Mateusz Kawarski – Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie

 • II Miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Dziekanów

 • III Miejsce – Sabina Kapuśniak – Środowiskowy Dom Samopomcy w Hrubieszowie

 • III Miejsce – Marzena Klimczak – Koło Gospodyń Wiejskich w Czumowie

Wyróżnienie – Jakub Głuchowski – Zakład Karny w Hrubieszowie

Wyróżnienie – Wiesława Martyniuk – Nieledew

 

Wszystkim uczestnikom XIII edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei” oraz ich artystycznym opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zarazem przeznaczenie swej pracy na kiermasz. Państwa dobroć, otwarte serca w okresie Wielkanocy wniosły radość i nadzieję w życie wielu rodzinach naszego powiatu. Mogły one skorzystać z paczek żywnościowych zakupionych ze pieniążki uzyskane ze sprzedaży prac konkursowych.

Biorąc udział w XIII edycji zrealizowali Państwo główny cel akcji – niesienia pomocy potrzebującym. Niech motto tegorocznej akcji, którymi są słowa Papieża Franciszka „Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija”, przyczyni się do rozprzestrzeniania dobra, którejest największym bogactwem każdego człowieka.

W imieniu patronów i organizatorów XIII edycji „Wokół Wielkanocnej Nadziei” serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

 

 

 

 

 

Beata Tomaszczuk/Zdjęcia: Izabela Rejman, Monika Żyła, Aleksandra Szulakiewicz, Michał Momot (uczniowie ZS nr1)