Dzień bez przemocy w Jedynce

W dniu 11.06.2013r. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum ZSM Nr 1 w Hrubieszowie, wzięli udział w apelach profilaktycznych, poświęconych profilaktyce agresji i przemocy rówieśniczej.

Reklamy

Uczniów zaproszono do obejrzenia spektaklu pt. „Święta wojna”, ukierunkowanego na przeciwdziałanie agresji i przemocy.

W przedstawionym przez aktorów z Krakowskiego Teatru Profilaktycznego „Moralitet” spektaklu, największym omówionym problemem była przemoc psychiczna, z którą bardzo trudno się pogodzić ofiarom przemocy rówieśniczej. Spektakl prowokował uczniów do myślenia, zastanowienia się nad swoim zachowaniem oraz ukazał sylwetki sprawcy, ofiary i świadka przemocy.

Aktorzy w dyskusji z uczestnikami apeli starali się ukazać im, jak ważna jest postawa asertywna, odważne stawanie w czyjejś obronie oraz zwracanie się do  osób dorosłych o pomoc. Zwrócili uwagę także na to, jak istotne są w życiu pozytywne wzorce i idee, pasja oraz dążenie do realizacji własnych celów.

Organizatorkami „Dnia bez przemocy” były panie pedagog: Marta Kuczyńska i Anna Karkuszewska.


Info i fot. ZSM nr 1