Dzień Dziecka przy Słoneczku

W dniu 1 czerwca na terenach zielonych przy SKK Słoneczko odbył się festyn z okazji Dnia dziecka. Tę udaną imprezę zawdzięczamy organizatorom i sponsorom.

Reklamy

 

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie dziękuje firmom :

1.Nowa Technika Pan Michał Miścior

2.Hurtownia Hydrauliczna KA 2 Pani Ewa Maciuk – Kańska

3.Polski Czerwony Krzyż Pani Aurelia Korycka

4.Fundacja z Sercem

5.Moris Clean Pan Krzysztof Nowosad

6.Firma Rolbut Pan Roman Kowalczyk

7. Producent Materiałów Budowlanych Pan Jacek Szumiata

8. Firma sprzątająca ,,Błysk”Pani Elżbieta Kamińska

9.Foto – Video Art. Pan Sławomir Kędziera

10.Piwiarnia ,,Warka” Pan Dariusz Zając

11.Wędliny – Pieczywo Dziekan ,,Swojski smak” Pan Tomasz Pańko i Pan Ryszard Żelich

12.Delikatesy ,,Alicja” Pan Robert Łukasiewicz

 

Dziękujemy zespołom: ,,Sonic” , ,,Pruderia”, ,,Ulica 30 i ,,GOCHA”. Serdecznie dziękujemy zespołowi ,,Sonic‘’ za przygotowanie i udostępnienie nagłośnienia. Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu za przeprowadzenie konkursów i pomoc w przygotowaniu festynu, Panu Dyr. Markowi Watrasowi z HOSiR-u za wypożyczenie sceny, Państwu Miścior za ufundowanie pucharu i nagród oraz przeprowadzenie konkurencji ,,Rzut jajkiem”, Panu Wojciechowi Antoniukowi za ufundowanie pucharu ,,Rzut gumowcem” oraz słodyczy. Dzieciom i ich rodzicom za udział, mamy nadzieję w udanej zabawie.

 

Zarząd HSM

 

Zdjęcia z imprezy:

http://hsm-staszic.pl/dzien-dziecka-1-czerwca-2017/