Dzień Edukacji Narodowej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

11 października 2015 r. dla Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie był szczególnym dniem. Mszę św. połączoną z Dniem Edukacji Narodowej i udzieleniem sakramentu bierzmowania celebrował JE Ksiądz Biskup dr Marian Rojek.

Reklamy

 

 

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.
                                                                                                             (B. Cage)

11 października 2015 r. dla Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie był szczególnym dniem. Parafia przeżyła Wizytację Kanoniczną dokonaną  przez JE Księdza Biskupa Ordynariusza dr. Mariana Rojka. Był to także Dzień Papieski obchodzony pod hasłem:” Jan Paweł II – Patron Rodziny” i Święto Edukacji Narodowej.

O 9.30 Mszę św. połączoną z Dniem Edukacji Narodowej i udzieleniem sakramentu bierzmowania celebrował JE Ksiądz Biskup dr  Marian Rojek. Uczestniczyły w niej dyrekcje szkół, nauczyciele, wychowawcy oraz  rodzice z młodzieżą przyjmującą sakrament bierzmowania.

Oprawę liturgiczną zapewnili: nauczyciele i młodzież, a wokalną – zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały.

W tej szczególnej uroczystości wziął udział Burmistrz Miasta Tomasz Zając, który wraz z młodzieżą przystępującą do sakramentu bierzmowania przywitali Pasterza Diecezji.

Ksiądz Biskup wygłosił bardzo głębokie kazanie o misji nauczyciela, rodziców i dojrzałości duchowej młodzieży. Na zakończenie Mszy św., w imieniu nauczycieli podziękował szacownemu gościowi dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 2 oraz młodzież szkolna.

                                                                                                                      

 

ks. A. Puzon