Dzień Edukacji Narodowej w ZS nr 1

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Utalentowane siostry – Małgorzata i Barbara Bieleckie – uczennice tejże szkoły zachwyciły swoimi umiejętnościami wokalnymi wykonując piosenki takie jak „Okularnicy” i „Kocham cię życie”.

***

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej we wtorek 14 – ego października 2009 roku w Zespole Szkół Nr 1 młodzież zaprezentowała część artystyczną przygotowaną pod okiem pań: Anny Juszczuk i Alicji Ryszkiewicz.

Utalentowane siostry – Małgorzata i Barbara Bieleckie – uczennice tejże szkoły zachwyciły swoimi umiejętnościami wokalnymi wykonując piosenki takie jak „Okularnicy” i „Kocham cię życie”.

Dyrektor szkoły – Pan Andrzej Szkudziński dołączył życzenia dla nauczycieli. Cześć z nich została nagrodzona za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009