Dzień Otwarty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie, znajdująca się przy ul. Zamojskiej 16 A zaprasza 17 marca 2016 r. na Dzień Otwarty.

Reklamy


W planie konsultacje, porady ze specjalistami: psycholog, logopeda, pedagog – dla rodziców, uczniów i nauczycieli od 8.00 do 16.00.

 

WARSZTATY, PRELEKCJE, ZAJĘCIA:

 

8.00 – 9.50

„Jak radzić sobie ze stresem?”

Warsztaty dla rodziców

nauczycieli prowadząca psycholog J. Szeląg.

 

10.00 – 11.00

Grupowe zajęcia logorytmiczne dla dzieci

prowadząca logopeda E. Wasiak.

 

13.00 – 14.00

„Jak wspierać swoje dziecko w szkole?” – pogadanka z elementami warsztatów dla rodziców

prowadzące K. Kulik – pedagog, M. Malicka – psycholog, logopeda.

 

13.00 – 14.30

„Uczymy się poprzez zabawę” grupowe warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 10 lat

prowadzące pedagog M. Szabat i M. Barańska, zajęcia relaksacyjne psycholog A. Francuz.


14.15 – 15.45 „Dostosowanie wymagań u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z obniżoną sprawnością intelektualną posiadających opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.” – prelekcja dla nauczycieli

prowadzące pedagog E. Gronkiewicz i psycholog A. Dyl – Tarnawska