Dzień Otwarty w PSSE

Dzisiaj Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Hrubieszowie, w ramach Dnia Otwartego, udostępniła swoje laboratoria wszystkim, którzy tylko chcieli je zwiedzić.

Reklamy

Dzień Otwarty zorganizowano w celu przybliżenia mieszkańcom powiatu specyfiki pracy inspekcji sanitarnej. W jego programie znalazły się prelekcje dotyczące struktury organizacyjnej PSSE, sytuacji epidemiologicznej powiatu, monitoringu wody, warunków zdrowotnych w szkołach, chorób zawodowych, profilaktyki i promocji zdrowia.

W ramach Dnia Otwartego zorganizowano również ekspozycję wyposażenia PSSE:
– sprzętu do poboru prób żywności,
– aparatury i sprzętu do badań i pomiaru środowiska pracy,
– odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,
– atlasów, plakatów z zakresu znajomości grzybów i zapobiegania ich zatruciom,
– przykładów produktów spożywczych z obliczoną kalorycznością,
– oblliczania wskaźnika masy ciała dla wyznaczenia stopnia otyłości (BMI).

Program Dnia Otwartego w swym założeniu ma być coroczną imprezą cykliczną.

zobacz zdjęcia >>