Dzień Papieski w Bibliotece Pedagogicznej

Spotkaniem pt. „To miłość nawraca serca” Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie włączyła się w obchody XV Dnia Papieskiego. Uroczystość odbyła się w dniu 15 października br. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych Miasta Hrubieszowa i Gminy Werbkowice, reprezentanci hrubieszowskich placówek kulturalno-oświatowych, twórcy regionu oraz słuchacze Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Reklamy

 

„To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona

 i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu”.

                                                          św. Jan Paweł II

 

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Paweł Wojciechowski – sekretarz Miasta Hrubieszowa, Ryszard Grabowski – przewodniczący Rady Gminy Werbkowice, Sławomir Bednarczuk – inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Gminy Werbkowice, Maria Kaliszczuk – dyrektor Zespołu Szkół w Werbkowicach, Jerzy Krzyżewski – prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Helena Piekarz – malarka, Małgorzata Skowron – poetka oraz Jan Kalisz – pisarz i regionalista.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Werbkowicach. Uczniowie, przygotowani pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Skubis-Rafalskiej i Piotra Kapusty, zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Miłość, pokora, tęsknota”, ukazujący drogę Jana Pawła II do świętości.

Na zakończenie spotkania, wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy portretów św. Jana Pawła II, wykonanych przez Edwarda Przepiórkę. Dzięki niej, zebrani mieli okazję pełniej przeżyć tę uroczystość i porozmawiać na temat sztuki, o której Jan Paweł II pisał: „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.”