Dzień Patrona w Dwójce

Dzień Patrona jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu społeczności Zespołu Szkół Miejskich nr 2.

Reklamy

 

9 czerwca 2017 roku rozpoczęliśmy obchody od uroczystej Mszy Św. odprawionej przez Ks. Prałata Andrzeja Puzona. Następnie udaliśmy się na uroczystości do szkoły. W tym wyjątkowym dla nas dniu staramy się przekazywać najważniejsze nauki i fakty z życia patrona Gimnazjum nr 2 Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przybliżać uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 wiedzę o Wojskach Ochrony Pogranicza. Temu ważnemu celowi służyły zorganizowane konkursy: szkolny konkurs na prezentację multimedialną poświęconą Wojskom Ochrony Pogranicza dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz szkolny konkurs literacki dla uczniów gimnazjum, w którym uczniowie mieli za zadanie zredagować refleksję zainspirowaną słowami Kardynała Wyszyńskiego lub w rozprawce uzasadnić, iż Patron naszej szkoły może być autorytetem także dla współczesnej młodzieży. Wszystkie konkursowe prace literackie uczniów umieszczono na szkolnej gazetce, natomiast jedną z dwóch konkursowych prezentacji multimedialnych przygotowanych przez klasy 6A i 6B zaprezentowała Milena Węgorek (klasa 6B) podczas uroczystego apelu.

Obchody Dnia Patrona zakończyła część artystyczna zaprezentowana przed społecznością szkolną oraz w obecności zaproszonego gościa Ks. Prałata Andrzeja Puzona. Przedstawienie według scenariusza pani Anny Witolskiej w ciekawy, a jednocześnie przystępny sposób ukazało ważne wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przybliżyło jego spuściznę intelektualną.

W inscenizacji udział wzięli:

  • klasa 3A : Małgorzata Hojda, Maciej Stecko;
  • klasa 3B: Oliwia Kuczyńska, Julia Gębala, Eliza Ciesielska, Katarzyna Mączka, Jakub Kuczyński, Bartłomiej Hukaluk, Damian Remarczyk;
  • klasa 2B: Natalia Karcz, Julia Mielniczuk.

Nad całością czuwały: pani Beata Drewnik oraz pani Maria Heflich przy współpracy pani Anny Witolskiej oraz pani Beaty Krawczuk. Dekorację przygotowały: pani Bogusława Hrycaj i pani Helena Nieradko. Obsługa techniczna: pan Marcin Mróz

 

Tekst: Beata Drewnik, Maria Heflich
Zdjęcia: Patrycja Djabin