Dzień Pracownika Socjalnego

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Pracownika Socjalnego oraz Światowego Dnia Życzliwości składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów w pracy i w życiu osobistym wszystkim pracownikom socjalnym oraz wszystkim pracownikom sektora pomocy społecznej, w szczególności pracownikom ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Istotą pracy społecznej jest bycie z innymi, współtowarzyszenie i stawianie czoła problemom dotykającym podopiecznych, podawanie pomocnej dłoni, towarzyszenie w chwilach bezradności i załamań. Nieodzowne są przy tym wielkie zaangażowanie, odpowiedzialność i poświęcenie własnego czasu. Za tą szczególną pracę wyraźmy dziś naszą wdzięczność.

W naszym powiecie święto pracownika socjalnego zostało rozpropagowane poprzez rozpowszechnienie wśród instytucji i w lokalnych środowiskach kalendarzyków na 2009 r. z adnotacją o naszym święcie. Bądźmy w tym dniu życzliwi nie tylko dla naszych najbliższych, ale i dla ludzi mijanych na ulicy – niech nie zabraknie nam zwłaszcza dziś uśmiechu i życzliwego spojrzenia.

Dzień 21 listopada to również okazja do spotkania kadry pomocy społecznej z władzami powiatu połączonego ze szkoleniem pracowników socjalnych i z wręczeniem listów gratulacyjnych kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym zostanie uhonorowana wieloletnia praca Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie – Zofii Radziejewskiej, która odbierze w Lublinie Medal Marszałka Województwa Lubelskiego, czego jej serdecznie gratulujemy.

PCPR w Hrubieszowie

Hrubieszow 2008-11-21