Dzień Przedsiębiorczości – dzień pracy

Aż 25 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wzięło udział w IX edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości”, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Reklamy

Jest to projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

W roku szkolnym 2011/2012 ogłoszonym przez MEN Rokiem Szkoły z Pasją – „Dzień Przedsiębiorczości” został wpisany na listę Działań z Pasją. Jego ideą było włączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży. Dzięki temu uczniowie mieli szansę zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. Uczniowie odbywając jednodniowe praktyki w wybranych przez siebie firmach mogli zobaczyć jak wygląda zwykły dzień w danej firmie, pomóc w prostych czynnościach, poznać obsługę urządzeń biurowych, porozmawiać z konsultantem (opiekunem) podczas praktyki.

Do programu, który realizowany był 22 marca 2012 roku przyłączyło się 8 firm i instytucji funkcjonujących w Hrubieszowie wśród nich: Powiatowy Urząd Pracy – Centrum Aktywizacji Zawodowej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Hrubieszowie, Urząd Skarbowy, Zakład Karny, PZU SA / PZU Życie SA, Miejskie Przedszkole nr 1 im. „Małego Księcia” oraz „Sklep po 4 zł”.

W czasie pobytu w firmach od uczniów oczekiwano m.in. sumiennego podejścia do zleconych prac, zdyscyplinowania, zaangażowania, odpowiedniego ubioru oraz zachowania tajemnicy służbowej.

Uczniowie kl. IIIt4c – Daria Anioł i Sebastian Wlizło odbyli praktykę w Urzędzie Skarbowym. Ich opiekunem był p. Jerzy Tudryn – kierownik działu obsługi bezpośredniej.

 

Oto opinia opiekuna o naszych uczniach:

Młodzież brała udział w pracy Działu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie. Podczas praktyk zapoznała się ze specyfiką bezpośredniej obsługi interesantów przychodzących do Urzędu Skarbowego. W stosunku do interesantów oraz pracowników urzędu zachowywali właściwą postawę. Chętnie wykonywali powierzone prace.

Uczennice kl. IV t4b: Justyna Gancarz, Agata Chawera, oraz Magdalena Rawska podczas praktyki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie poznały zakres obowiązków kierownika sekcji organizacyjno – kadrowej. Opiekunem uczennic był p. Piotr Sendecki.

Uczennice kl. IIIt4c: Anna Anioł, Patrycja Kępka, Kornelia Dudek oraz Małgorzata Bezłada wiedzą już na czym polega praca nauczyciela, ponieważ odbywały praktykę w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. „Małego Księcia”.

Teraz mają świadomość jak przydatne są umiejętności artystyczne w pracy z dziećmi. Poznały stosowane w przedszkolu metody rozwijające kreatywne myślenie i talenty dzieci. Opiekunkami uczennic podczas praktyki były panie: Agnieszka Siejko i Anna Szajnoga.

Uczniowie kl. II b: Marek Huskowski, Krzysztof Komendacki i Wojciech Schmidt odbywali praktykę w Bibliotece Pedagogicznej, w której zapoznawali się z pracą na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Opiekunem uczniów była Kierownik – p. Elżbieta Bednarek.

Uczennice kl. II t4b: Agnieszka Adamczuk i Ewa Ożarowska odbywały praktykę w „Sklepie po 4 zł” na stanowisku specjalisty obsługi klienta. Właścicielką sklepu jest p. Elżbieta Pietryna, która wraz z pracownikiem – p. Eweliną Lekan koordynowały pracę młodzieży.

Opiekunami uczennic kl. IVt4b odbywających praktykę w Powiatowym Urzędzie Pracy były panie: Beata Nadulska, Agnieszka Zając i Agnieszka Wypych. Młodzież zapoznana została z charakterystyką stanowisk: specjalisty ds. rozwoju zawodowego i doradcy zawodowego.

W Zakładzie Karnym opiekę nad młodzieżą kl. II t4b sprawowała p. Iwona Kot, która zapoznała uczennice z zakresem czynności na stanowisku kadrowej.

W imieniu własnym oraz uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie chciałabym serdecznie podziękować dyrekcjom oraz pracownikom wyżej wymienionych firm i instytucji za umożliwienie młodym ludziom odbycia praktyk w ramach programu „Dzień przedsiębiorczości”.

Dziękuję za zaangażowanie i poświęcenie swojego cennego czasu. Swoją postawą wspomagacie Państwo szkołę w motywowaniu uczniów do większego zainteresowania się nauką i samokształceniem.

 

 

Koordynator „Dnia Przedsiębiorczości” w ZS nr 1

Joanna Wawrzaszek