Dzień Strażaka 2008

21 maja 2008 roku strażacy i emeryci z KPPSP w Hrubieszowie obchodzili Dzień Strażaka. Program uroczystości przewidywał Mszę Świętą, poświęcenie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego, uroczystą akademię i przyjecie.

Reklamy

***

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie awansował:

mł.ogniomistrza. Marka Martyniuka na stopień OGNIOMISTRZA

st.sekcyjnego Tomasza Sykuta na stopień MłODSZEGO OGNIOMISTRZA

***

Uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP odznaczeni zostali:

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

ogn. Andrzej Kidyba

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

mł.ogn. Aneta Sałęga

mł.kpt. Piotr Bartko

mł.asp. Piotr Caboń

mł.ogn. Sławomir Jaskorski

ogn. Marek Martyniuk

mł.ogn. Leszek MAzurek

asp. Marek Stępora

mł.ogn. Tomasz Sykut

mł.ogn. Rafał Zdunek

asp. Tomasz Zwolak

***

Podziękowanie dla sponsorów

KPPSP w Hrubieszowie zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy o masie całkowitej 14 ton z silnikiem o mocy 220 KM oraz napędem terenowym 4×4 do likwidacji pożarów oraz miejscowych zagrożeń. Zastąpi on inny kilkunastoletni pojazd, który został przekazany dla jednostki OSP Nieledew. Zapewni on większą siłę bojową JRG, co będzie skutkowało zwiększeniem bezpieczeństwa ludności w stanach zagrożenia życia i mienia na terenie powiatu hrubieszowskiego.

Pojazd kosztował przeszło 530 tys. zł., a pozyskanie takiego samochodu nie było by możliwe bez dofinansowania z samorządów lokalnych, funduszu ochrony środowiska, spółek i firm prywatnych, którym zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu hrubieszowskiego nie jest obojętne.

Zakup pojazdu dofinansowali: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, UG Hrubieszów, UG Horodło, UG Dołhobyczów, UG Werbkowice, UG Uchanie, UG Mircze, UG Trzeszczany, UM Hrubieszów, Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, PZU Życie S.A. o/Lublin, PPHU Henryk Nowak – Terebiń, P.H. AGRO-TERS sj. Chełm, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. Zamość, PSS Społem w Hrubieszowie, PHU MAX PLON Mircze, PKO BP o/Centrum w Lublinie, Protektor S.A. Lublin, KSC S.A. w Toruniu o/Cukrownia Werbkowice, PZU Życie S. A. O/Lublin, Krystyna Kuczyńska Hurtownia Środków Ochrony Roślin-Zamość, Fast Chem Fabrowski Stanisław-Mircze, Młynarex s.j. – Mojsawice, ORLEN GAZ sp.z o. o. – Płock, Protektor S.A. Lublin, Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autohandel-Usługa Zaprzała – Hrubieszów, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych – Hrubieszów, Sławex – Hrubieszów, Terminal Przeładunkowy sp.z o.o. – Brody Małe.

Zakup samochodu nie jest jedynym pozyskanym sprzętem dla KP PSP Hrubieszów, gdyż KW PSP w Lublinie przekazała na wyposażenie JRG agregat prądotwórczy, ubrania ochronne, węże gaśnicze oraz prądownice wodne na wyposażenie w/w samochodu.

Wszystkim darczyńcom i sponsorom serdecznie dziękujemy!!!

KP PSP Hrubieszów

zobacz zdjęcia >>