Dzień Szkoły Bez Przemocy w SP nr 1

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

„Bądź kreatywny a nie agresywny” to hasło przewodnie „Dnia szkoły bez przemocy”, który dnia 5 czerwca 2009 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie.

SP nr 1, jest jedną z kilku tysięcy szkół z całej Polski uczestniczących w programie społecznym „Szkoła bez przemocy” oraz w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł”.

Zgodnie z hasłem „Bądź kreatywny, a nie agresywny”, uczniowie poszczególnych klas wykazali się niezwykłą kreatywnością, przedstawiając podczas apeli profilaktycznych swoje hasła, scenki i okrzyki profilaktyczne oraz wiersze i piosenki, które propagowały szkolne życie w przyjaźni i w zgodzie oraz negowały zjawisko agresji i przemocy rówieśniczej.

Na apelu dla starszej grupy wiekowej, uczniowie z klas IV – VI wraz z wychowawcami, a także zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie profilaktyczne zatytułowane: „Rozprawa nad przemocą”, przygotowane przez członków Szkolnego Koła Teatralnego pod kierunkiem pań: Jolanty Podlewskiej oraz Marty Kuczyńskiej.

Występujący w przedstawieniu sędziowie, ubrani w togi, wydawali symboliczne wyroki uczniom, będącym sprawcami przemocy fizycznej i słownej, a także świadkowi, który nie zareagował na przejawy przemocy rówieśniczej. Ostatnią scenę przedstawienia stanowiło głosowanie „Jesteśmy przeciwni przemocy”, podczas którego przedstawiciele poszczególnych klas wrzucali do urny karty, zawierające symboliczne głosy uczniów będących przeciwnikami szkolnej przemocy. Okazało się, że cała społeczność SP nr 1
sprzeciwia się temu zjawisku, które nęka środowisko dzieci i młodzieży.

Na szczególną uwagę zasługiwała scenka o tematyce zapobiegającej nałogom i przemocy, zaprezentowana przez klasę V c (wych. J. Filipowicz). Autorem scenariusza tej scenki jest Karol Pogwizd – uczeń z klasy V c.

Piosenkę „Stop agresji, stop przemocy” wspaniale zaśpiewał Tomasz Mazur – przedstawiciel klasy IV b. Dziewczęta z klasy IV c, zaprezentowały wiersz profilaktyczny, a pozostałe klasy przedstawiły opracowane specjalnie na ten dzień hasła.

W grupie młodszej, montaż słowno – muzyczny na bazie dziecięcych wierszy, przygotował Mały Samorząd, pod kierunkiem pań: Sabiny Kuryło, Teresy Kraszkiewicz, Katarzyny Sztuk oraz Agnieszki Kolano. W przedstawieniu brali udział przedstawiciele wszystkich klas I – III.
Apele profilaktyczne uświetniły występami tanecznymi dziewczęta ze szkolnych grup tanecznych: „The One” oraz „Dance Girls”.

Punkt kulminacyjny nastąpił na placu rekreacyjnym, na którym utworzono duże koło
i wypuszczono w niebo czerwone balony – symbol „Dnia szkoły bez przemocy”.

Gośćmi apeli profilaktycznych byli uczniowie z SP nr 3 w Hrubieszowie, nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie profilaktycznym wraz z opiekunami.

Podczas apeli podsumowano Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Nie dodam swej mocy szkolnej przemocy”. Dyplomy, nagrody i wyróżnienia zostały wręczone uczniom
w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I – III oraz IV – VI).

Poniżej zamieszczono protokół z konkursu.

***

Protokół z Międzyszkolnego Konkursu Profilaktycznego
„Nie dodam swej mocy szkolnej przemocy”

W dniach 25 – 29.05.2009 r., nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego w formie plastycznej i literackiej, ogłoszonego dla dwóch grup wiekowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, koordynatorem była Marta Kuczyńska- pedagog szkolny.

Działając zgodnie z wymogami i założonymi celami konkursu, komisje konkursowe nagrodziły i wyróżniły następujące osoby:

KONKURS PLASTYCZNY

KLASY I – III

I MIEJSCA:
1. KLAUDIA CHOMIAK, KL. III C, SP nr 1 (p. M. Serafin)
2. LAURA GAŁAN, KL. II B, SP nr 3 (p. A. Kryszczuk)

II MIEJSCA:
PATRYK BAJER, KL. I C, SP nr 1 (p. M. Sidorska)
KONRAD MEJKA, KL. II B, SP nr 3 (p. A. Kryszczuk)

III MIEJSCA:
MILENA MICHOWICZ, KL. III C, SP nr 1 (p. M. Serafin)
JULIA DĄBROWSKA, KL. II B, SP nr 3 (p. A. Kryszczuk)

WYRÓŻNIENIA:
MATEUSZ BORUSIEWICZ, KL. III B, SP nr 1(p. S.Kuryło)
KAROLINA WAŚ, KL. III C, SP nr 1 (p. M. Serafin)
KAJA MARKIEWICZ, kl. III C, SP nr 1 (p. M. Serafin)
ANITA WÓJCIAK, KL. III D, SP nr 3 (p. A. Handziuk)
KLAUDIA WOŹNIAK, KL. III D, SP nr 3 (p. A. Handziuk)
DARIA GARDYŃSKA, KL. I C, SP nr 3 (p. A. Karcz)
KATARZYNA TOMASZEWSKA, GR „0”, SP nr 1 (p. R. Paczała)
JOANNA PANASIEWICZ, KL. III B, SP nr 1 (p. S. Kuryło)
ILONA STRONKOWSKA, KL. III A, SP nr 1 (p. T. Kraszkiewicz)
DOMINIKA FLAKS, KL. I B, SP nr 1 (p. K. Sztuk)

KLASY IV – VI

I MIEJSCA:
1. KONRAD POGWIZD, KL. V C, SP nr 1 (p. B. Mielniczuk)
2. PATRYK DRZYGAŁO, KL. VI C, SP nr 3 (p. B. Hapoń)

II MIEJSCE:
KLAUDIA JASINA , KL. V C, SP nr 1 (p. B. Mielniczuk)

III MIEJSCE
PAULINA HAWRYLUK, KL. IV C, SP nr 1 (p. B. Mielniczuk)

WYRÓŻNIENIA:
NATALIA MOSEK, KL. V A, SP nr 1 (p. B. Mielniczuk)
KAROL POGWIZD, KL. V C, SP nr 1 (p. B. Mielniczuk)
DAWID RADELCZUK KL. V A, SP nr 1 (p. B. Mielniczuk)
JAKUB MIELNICZEK, KL. IV A, SP nr 1 (p. B. Mielniczuk)
ALEKS WÓJTOWICZ, KL. IV A, SP nr 1 (p. B. Mielniczuk)

KONURS LITERACKI

KLASY I – III

I MIEJSCA:
1. WERONIKA KOZACZUK, KL. III C, SP nr 1 (p. M. Serafin)
2. PATRYCJA KOPEĆ, KL. III B, SP nr 1 (p. S. Kuryło)

II MIEJSCA:
MAŁGORZATA BORKOWSKA, KL. III D, SP nr 3 (p. A. Handziuk)
KINGA PIŁAT, KL. III D, SP nr 3 (p. A. Handziuk)

III MIEJSCA:
KACPER BARTNIK, KL. II B, SP nr 1 (p. J. Nazar)
KAMIL FRANKIEWICZ, KL. III D, SP nr 3 (p. A. Handziuk)

WYRÓŻNIENIA:
MACIEJ DOBROWOLSKI, KL. III B, SP nr 1 (p. S. Kuryło)
KAROLINA HOŁDAŚ, KL. III C, SP nr 1 (p. M. Serafin)
JAKUB NATUCKI, KL. III B, SP nr 1 (p. S. Kuryło)
ADRIANA CZERW, KL. III D, SP nr 3 (p. A. Handziuk)
KACPER HOJDA, KL III D, SP nr 3 (p. A. Handziuk)
KAROLINA MACIEJEWSKA, KL. III D, SP nr 3 (p. A. Handziuk)
KATARZYNA SŁOTWIŃSKA, KL. III B, SP nr 1 (p. S. Kuryło)
PIOTR MAZUREK, KL. III C, SP nr 1 (p. M. Serafin)
KLAUDIA DANILCZUK, KL. III B, SP nr 1 (p. S. Kuryło)
PAULINA SOKOŁOWSKA, KL. III B, SP nr 1 (p. S. Kuryło)

KLASY IV- VI

I MIEJSCE
1. ALEKSANDRA SZELĄG KL. VI C, SP nr 3 (p. E. Sitnik- Pogwizd)

II MIEJSCA:
JOANNA CZUWARA, KL. VI A, SP nr 1 (p. M. Korneluk)
ZUZANNA KUCZYŃSKA, KL. V A, SP nr 3 (p. A. Dzik)

III MIEJSCA:
AGNIESZKA PĘKALA, KL. IV A, SP nr 1 (p. E. Bohonos)
PAULA PIROGOWICZ, KL. V A, SP nr 3 (p. A. Dzik)

WYRÓŻNIENIA:
MAGDA BUCHAJCZUK, KL. VI A, SP nr 3 (p. A. Dzik)
MALWINA ŁACIŃSKA, KL. VI C, SP nr 3 (p. E. Sitnik – Pogwizd)
DOMINIK KAZAN, KL. VI C, SP nr 3 (p. E. Sitnik – Pogwizd)
KAROLINA SĄDEJ, KL.VI B, SP nr 1 (p. J. Filipowicz)
KAROLINA SZUMIATA, KL. VI A, SP nr 1 (p. M. Korneluk)
NATALIA GRABOWSKA, KL. V C, SP nr 2 (p. A. Kamieniarz)
KINGA KASZTELAN, KL. V A, SP nr 1 (p. M. Lackowska)
OLIWIA DZIEWICZKIEWICZ, KL. V A SP nr 1 (p. M. Lackowska)
DANIEL MOŁODKIEWICZ, KL. VI C, SP nr 1 (p. M. Lackowska)
KAROL KAPUŚCIŃSKI, KL. V B, SP nr 1 (p. M. Korneluk)

Prace konkursowe oceniały komisje, w których skład weszli następujący nauczyciele SP nr 1: Dorota Cybula, Małgorzata Szumiata, Barbara Mielniczuk, Marta Lackowska, Joanna Filipowicz, Ewa Bohonos, Edyta Miller – Wiatrowska, Aneta Rycerz, Joanna Bartnik oraz Marta Kuczyńska.

Nagrody w konkursie ufundował Urząd Miasta Hrubieszowa w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz gazetka szkolna „Jedyneczka”.

Dyplomy, wyróżnienia i podziękowania opracowała p. Małgorzata Szumiata.

Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 1
i Szkoły Podstawowej nr 3, za wspólne świętowanie „Dnia szkoły bez przemocy”.

Składam także serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji apeli profilaktycznych
p. dyrektor Edycie Kucharskiej, p. Barbarze Mielniczuk, p. Arkadiuszowi Mielniczkowi,
p. Leszkowi Kryszczukowi oraz p. Wiesławowi Pempko.

„Dzień szkoły bez przemocy” w SP nr 1 zapamiętamy jako wesoły, spontaniczny i barwny happening, rozwijający kreatywność wśród dzieci i młodzieży. Konkursowe wiersze profilaktyczne, piękne dziecięce rysunki ilustrujące przysłowie „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, a także pracochłonne i bogate treściowo komiksy profilaktyczne to dowód na to, iż dzieci i młodzież potrafią zrozumieć, że przemoc w szkole to niepożądane zjawisko, któremu należy powiedzieć zdecydowane „NIE”.

Koordynator
„Szkoły bez przemocy” w SP nr 1 w Hrubieszowie
Marta Kuczyńska

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009