Dziewczęta ze Staszica zdobywają laury!

Uczennice hrubieszowskiego Staszica otrzymały nagrody w w konkursie na najlepszy esej, zorganizowanym przez Rosyjski Dom w Warszawie, wspólnie z Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej.

Reklamy

Z okazji obchodów Dnia Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury oraz Dnia Języka Rosyjskiego, Rosyjskim Dom w Warszawie, wspólnie z Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej, zaprosiły do udziału w konkursie na najlepszy esej wszystkich uczących się języka rosyjskiego w Polsce. 16 czerwca 2021 roku zostały ogłoszone wyniki tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia.

Ocenie jury zostały poddane prace twórcze prezentujące jeden z następujących tematów: „Nauczyłbym się rosyjskiego właśnie po to …”, „Mój ulubiony bohater literatury rosyjskiej”, „Co chciałbym zobaczyć w Rosji?”.

Twórczość uczestników konkursu oceniana była według następujących kryteriów: zgodność z wybranym tematem, treść tekstu (podejście twórcze i obrazowość prezentacji tematu, umiejętność wyrażenia własnego punktu widzenia), poprawność gramatyczna, zróżnicowanie leksykalne, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Młodzież hrubieszowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica podjęła wyzwanie, a jury konkursu wyłoniło zwycięzców.

Aleksandra Dziki (IID) zajęła I miejsce z pracą „Русский я выучила бы только за то…”, natomiast esej „О замечательный русский язык!” Zuzanny Kusiak (IIC) otrzymał nagrodę w nominacji „Za oryginalność tekstu”. Aby przedstawić swój punkt widzenia dziewczyny wykorzystały autentyczne sytuacje z lekcji języka rosyjskiego – to, czego uczą się codziennie. Wspaniale przedstawiły, co tak naprawdę motywuje je do nauki języka rosyjskiego, za co go lubią i jaką niezwykłą satysfakcje przyniósł im wybór języka rosyjskiego, jako drugiego języka obcego w naszym liceum. Natalia Smoleń (IIE) i Dominika Radziejewska (IID3) w swoich esejach przedstawiły ciekawe zakątki i zabytki Rosji. Natalia otrzymała nagrodę w kategorii „Co chciałabym zobaczyć w Rosji?”.

Najlepsze prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w czasopiśmie „Здравствуйте!”.

Gratulujemy dziewczętom! Cieszymy się z ich sukcesu! Życzymy powodzenia i natchnienia do dalszej pracy w kolejnych zmaganiach!

Opracowała: Neonila Pawluk

(fot. LO Staszic)


Zobacz też:

Amelia Pawluk ze Staszica w gronie zwycięzców!

Amelia Pawluk ze Staszica w gronie zwycięzców!


LubieHrubie na Instagramie