Dziupla Artystyczna w HDK

Hrubieszowski Dom Kultury przystąpił do projektu pod nazwą „Świetlica – Moje Miejsce”. Zapraszamy dzieci w wieku 8 – 13 lat oraz ich rodziców lub opiekunów do wzięcia udziału w zajęciach artystyczno – edukacyjnych, które w Hrubieszowie realizowane będą pt. „Dziupla Artystyczna”.

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury przystąpił do projektu partnerskiego Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji PZU pod nazwą „Świetlica – Moje Miejsce”.

Zapraszamy dzieci w wieku 8 – 13 lat oraz ich rodziców lub opiekunów do wzięcia udziału w zajęciach artystyczno – edukacyjnych, które w Hrubieszowie realizowane będą pt. „Dziupla Artystyczna”.

Spotkania będą się odbywały po zajęciach lekcyjnych od poniedziałku do piątku.

Celem projektu jest przybliżenie takich dziedzin nauki jak matematyka, geografia, chemia, fizyka.  Na zajęciach dzieci same przeprowadzą proste doświadczenia i dowiedzą się jak działają urządzenia i mechanizmy.

Swoje umiejętności uczestnicy projektu, sprawdzą podczas pokazu przygotowanego pod kierunkiem pracowników Centrum Nauki „Kopernik”, których będziemy gościć na zajęciach.

Ponadto zaplanowane zostały zajęcia artystyczne takie jak papieroplastyka, tkactwo, filcowanie i decoupage. 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Koordynatorem projektu jest Pani Joanna Błaszczak.

Więcej informacji można uzyskać w Hrubieszowskim Domu Kultury

22 – 500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7, Tel. 84 696 26 15