Echa rezolucji w sprawie Ukrainy

W jednym z paragrafów rezolucja wyrażała głębokie ubolewanie z powodu decyzji ustępującego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko, który nadał pośmiertnie tytuł Bohatera Ukrainy Stefanowi Banderze.

Reklamy

***

Tydzień temu Parlament Europejski, zdecydowaną większością głosów, przyjął wspólną rezolucję na temat sytuacji na Ukrainie w związku z przebiegiem ostatnich wyborów prezydenckich. Autorami rezolucji byli Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski oraz niemiecki eurodeputowany Elmar Brok.

W jednym z paragrafów rezolucja wyrażała głębokie ubolewanie z powodu decyzji ustępującego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko, który nadał pośmiertnie tytuł Bohatera Ukrainy Stefanowi Banderze. Paragraf ten wywołał burzliwą dyskusję dotyczącą przeszłości Bandery oraz protesty w zachodniej części Ukrainy.

Przedwczoraj, podczas pierwszego dnia sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Lena Kolarska-Bobińska wygłosiła oświadczenie, odnoszące się do tej sytuacji. Pani poseł podkreśliła, że rezolucja Parlamentu wsparła dążenia do budowy silnej, zjednoczonej i wolnej Ukrainy. Jednak przyznaniu odznaczenia Banderze nie towarzyszyło uznanie tragicznych okoliczności ukraińskiej walki narodowowyzwoleńczej, jakimi były między innymi czystki etniczne. – Uważam, że odznaczeniu przyznanemu Banderze powinno towarzyszyć wyrażenie żalu z powodu niewinnych ofiar tych walk. Tylko wtedy mogłoby ono posłużyć dobrze celowi, jakim jest wolna Ukraina współistniejąca w harmonii ze swoimi sąsiadami. Odznaczeniu temu powinien towarzyszyć wysiłek, mający na celu pojednanie rodzin ofiar oraz społeczności, do których należały – powiedziała w swoim oświadczeniu Lena Kolarska-Bobińska.

Nowo wybrany prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz oznajmił, że ma zamiar unieważnić odznaczenie Stepana Bandery tytułem Bohatera Ukrainy. Oczywiście te dekrety Juszczenki odbiły się dużym echem i nie są akceptowane ani na Ukrainie, ani w Europie – powiedział Janukowycz podczas konferencji prasowej w Moskwie.

***

Info:
Biuro Poselskie
Posła do PE
Leny Kolarskiej-Bobińskie