Edukacja ekonomiczna w Bibliotece Pedagogicznej

5 lutego 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyły się zajęcia pt.: „Shadow banking – czy należy się bać?”, zorganizowane w ramach cyklu „Edukacja Ekonomiczna”, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddział w Lublinie.

Reklamy

Celem zajęć było wsparcie nauczycieli w nauczaniu przedsiębiorczości oraz pogłębienie wiedzy młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu bankowości centralnej. W zajęciach uczestniczyło 46 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.

Wykład z pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił pracownik NBP Oddział w Lublinie, Pan Marek Momot. Wykład rozpoczął się od zdefiniowania pojęcia shadow bankingu, czyli bankowości cienia. Pod pojęciem tym rozumiane są podmioty, które świadczą usługi finansowe (głównie bankowe), ale nie podlegają nadzorowi państwa. Prowadzący przedstawił historię powstania parabanków i skalę zjawiska shadow bankingu w Polsce i Europie. Następnie omówił działalność banków w krajach arabskich. Podkreślił znaczenie instytucji jaką jest Komisja Nadzoru Finansowego, która ostrzega przed powierzaniem środków firmom bez licencji, publikując tzw. listę ostrzeżeń publicznych. Banki pod nadzorem KNF to instytucje zaufania publicznego.

W dalszej części wykładu scharakteryzowane zostały dwa systemy bankowe, które funkcjonują w Polsce i na świecie. Pan Mark Momot omówił także podstawowe warunki zakładania banków w Polsce, formalne strony zawierania umów oraz podstawowe zasady inwestowania środków finansowych.

Na zakończenie zajęć prowadzący opisał mechanizm działania piramid finansowych. Przedstawił ich konstrukcje, podając przykłady najbardziej znanych piramid finansowych na świecie (Madoffa, Siergieja Mawrodiego).

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Info i foto: BPH