Egzamin strażaków

17 listopada 2005r. w Powiatowej Komendzie, strażacy przeszli egzamin sprawdzający z zakresu ratownictwa medycznego.

Reklamy

Każdy zawodowy strażak posiada ukończony kurs udzielania pomocy medycznej, zakończony egzaminem. Kurs taki jest ważny przez 3 lata, po tym okresie strażaka poddaje się recertyfikacji – czyli egzaminowi sprawdzającemu.

Podobnym szkoleniom podlegają druhowie z Ochotniczych Strazy Pożarnych.

Reklamy

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i praktycznej przed komisją powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Materiał przygotował rzecznik KP PSP w Hrubieszowie, Piotr Sendecki.

red.: mac

zobacz fotki >>