Eko Agenci z Dwójki na tropie…

18 października uczniowie gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie, zwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków.

Reklamy

Dnia 18 października uczniowie klasy III A gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie, zwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków.

Wycieczka zorganizowana została w ramach projektu „Ekologiczny Patrol”, z modułu przeznaczonego dla uczniów klas I – II gimnazjum, mającego na celu zbadanie stanu czystości rzeki Huczwy oraz poznanie sposobów i zadań, związanych z oczyszczaniem ścieków i metod aktywnej ochrony środowiska naturalnego, poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Reklamy

Zbudowana z końcem lat 70-tych Oczyszczalnia Ścieków w Hrubieszowie, została gruntownie zmodernizowana w latach 2004 – 2006.Po modernizacji jest to oczyszczalnia biologiczno – mechaniczna z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Od strony północnej oczyszczalni znajduje się rzeka Huczwa – odbiornik ścieków oczyszczonych. Powierzchnia oczyszczalni wynosi 3,7 ha. Obsługiwana liczba mieszkańców przez oczyszczalnie to około 20 000.

 

Poznane sposoby oczyszczania to:

# Mechaniczny – procesy cedzenia, rozdrabniania, sedymentacji. Do tego celu służą następujące

urządzenia: kraty, sita, rozdrabniarki, piaskowniki, osadniki i odtłuszczacze.

# Biologiczny – procesy fermentacji, zagęszczania, suszenia, filtrowania, kompostowania. Do tego

celu służą: komory fermentacyjne, zagęszczacze, filtry próżniowe, kompostowanie, piece do

suszenia i spalania.

# Chemiczny – procesy koagulacja, sorpcja, zobojętnianie, utlenianie. Do tego celu służą:

urządzenia do przygotowania i przechowywania roztworów reagentów, dozatory, mieszacze,

komory flokulacji, urządzenia do chlorowania.

 

Całość procesów oczyszczania umownie rozdzielono na cztery fazy, zwane stopniami oczyszczania:

· oczyszczanie I stopnia – wstępne, fizyczne,

· oczyszczanie II stopnia – biologiczne lub chemiczne,

· oczyszczanie III stopnia – doczyszczanie ścieków z usuwaniem substancji biogennych,

· oczyszczanie IV stopnia – odnowa wody.

 

Młodzież zapoznała się ze sposobem funkcjonowania nowoczesnej oczyszczalni, dostosowanej specjalnie do nowych restrykcyjnych norm europejskich, jeżeli chodzi o zawartość fosforu i azotu w wodzie. Poznała etapy procesu oczyszczania mechanicznego, usuwającego zanieczyszczenia stałe. Następnie obejrzała osadniki wstępne i reaktor biologiczny. Piaskowniki usuwają ze ścieków zawiesiny mineralne (piasek), dzięki osadnikom wstępnym pozbywamy się reszty substancji organicznych oraz tłuszczów.

Uczniowie poznali proces oczyszczania biologicznego, który polega na redukcji pozostałych zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie. Za pomocą osadu czynnego – bakterii i pierwotniaków, które naturalnie występują w zbiornikach wodnych, związki zawarte w ściekach służą im za pokarm. Oczyszczanie z nadmiaru (fosforu, azotu i węgla) zachodzi w reaktorach biologicznych, w zróżnicowanych warunkach tlenowo – beztlenowych. Automatyczny system napowietrzania dba o odpowiednie warunki do usuwania tychże związków. Głębsze usuwanie biogenu odpowiedzialnego za eutrofizację (fosforu) związane z normami, które nakłada na nas Unia Europejska następuje poprzez chemiczne jego strącanie za pomocą polimerów.


Finalnie zlokalizowano zbiorniki z oczyszczoną już wodą, która trafia bezpośrednio do naszej rzeki Huczwy, będącej jej bezpośrednim odbiorcą. Ostatnim etapem było obejrzenie osadnika wtórnego i sektora, gdzie odbywa się odwadnianie i suszenie osadu (gospodarka osadowa), z wykorzystaniem:

  1. Zbiorników retencyjnych osadu przefermentowanego,

  2. Stacji mechanicznego odwadniania osadu,

  3. Układu do higienizacji osadu odwodnionego,

  4. Wiaty do tymczasowego składowania osadu.

     

Oczyszczalnia posiada także własne laboratorium, w którym badana jest woda oraz stan zawartości substancji biologicznych w kolejnych etapach oczyszczania ścieków. Dzięki temu oczyszczalnia może na bieżąco kontrolować stan czystości wody i prawidłowość zachodzących procesów.

Ze sposobem funkcjonowanie oczyszczalni zapoznawał nas pan Maciej Wasilewski. Serdecznie dziękujemy za kompetentne i rzetelne informacje.

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY:

 RZECZOWE

– udział w zajęciach na terenie oczyszczalni ścieków – lekcja w terenie

 EKOLOGICZNE

– umiejętność dostrzegania różnicy między ściekiem przed i po oczyszczeniu;

– dostrzeganie zależności pomiędzy przyrodą ożywioną a nieożywioną;

– umiejętność prowadzenia obserwacji terenowej oraz udzielenie odpowiedzi na sformułowane pytania z zakresu ochrony środowiska;

– umiejętność gospodarowania zasobami wodnymi w gospodarstwie domowym;

– dostrzeganie wpływu człowieka na wodę i środowisko;

– zrozumienie i dostrzeganie potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków;

– wdrażanie do troski o środowisko naturalne.

– zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej

 

Zdjęcia:

https://plus.google.com/photos/114820471763530763276/albums/5938363391210393809

 

Organizator wycieczki: nauczycielka chemii – Agnieszka Ślażyńska

Uczestnicy: uczniowie klasy III A gimnazjum

w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie


źródło i fot. ZSM nr 2