Ekologiczny Patrol hrubieszowskiej Jedynki

Od początku tego roku szkolnego Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie realizuje zadania wynikające z projektu pt. „Ekologiczny Patrol”. Bezpośrednimi odbiorcami zadań są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i I – III gimnazjum, a pośrednimi cała społeczność szkolna.

Reklamy

 

Na realizację projektu uzyskano kwotę 13 000 zł ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE oraz środków własnych. Koordynatorem działań jest pani Jolanta Korkosz.


W ramach projektu przewidziano zorganizowanie:

1. trzech konkursów szkolnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej:

– konkurs fotograficzny dla uczniów klas 6 oraz I-III gimnazjum pt.: „Złota polska jesień w Hrubieszowie i okolicy”,

– konkurs plastyczny dla klas 4-6 pt.: „Ptaki w naszym mieście”,

– konkurs wiedzy ekologicznej dla klas 5-6 oraz I-III gimnazjum „Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE”.

(w każdym konkursie zostaną przyznane nagrody główne oraz wyróżnienia)

2. wycieczki do Poleskiego Parku Narodowego;

3. wystawy zwierząt egzotycznych;

4. pozalekcyjnych spotkań w ramach kół przyrodniczych i ekologicznych, które chcemy zorganizować w jednej sali odpowiednio wyposażonej i przygotowanej do eksponowania treści ekologicznych (zakup mebli, przenośnego laboratorium, ekranu elektrycznego, plansz itp.);

5. przygotowania Szkolnego Kalendarza Ekologicznego na rok 2014;

       

Podstawowym efektem podejmowanych działań będzie ukształtowanie wśród uczniów ZSM nr 1 w Hrubieszowie postaw ekologicznych, sprzyjających ochronie środowiska oraz zdolność oceny niewłaściwego zachowania się innych wobec przyrody i reagowanie na nie.


Info: ZSM nr 1