Ekspozycja lubelska w Parlamencie Europejskim

Bruksela

Reklamy

23 lutego 2010 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się otwarcie ekspozycji promującej Lubelszczyznę „Lublin, Lubelskie – wschodnie inspiracje Europy”. Liczni goście bardzo interesowali się wystawą i zajadali się lubelskimi przysmakami regionalnymi na pięknie i suto zastawionym stole.

***

23 lutego 2010 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się otwarcie ekspozycji promującej Lubelszczyznę „Lublin, Lubelskie – wschodnie inspiracje Europy”. Udział w nim wzięło ponad 200 osób: ludzi kultury, nauki i polityki związanych z regionem, europarlamentarzyści z różnych krajów, osoby pracujące w instytucjach europejskich, jak również bardzo liczne młode grono pracowników Parlamentu Europejskiego.

-Niezmiernie się cieszę, że otwarcie wystawy okazało się ogromnym sukcesem i udało nam się ukazać walory Lubelszczyzny tak szerokiemu gronu gości w sercu Europy – podsumowała wydarzenie prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Liczni goście bardzo interesowali się ekspozycją Roberta Kuśmirowskiego i zajadali się lubelskimi przysmakami regionalnymi na pięknie i suto zastawionym stole.

Przemówienia powitalne podczas otwarcia wystawy wygłosili Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Prezydent Miasta Lublin Adam Wasilewski, Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Marek Flasiński.

W otwarciu ekspozycji wzięła również udział duża grupa lubelskich twórców, ludzi kultury, nauki i biznesu, którzy przybyli do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, a także przedstawiciele województwa lubelskiego m.in. wicewojewoda Henryka Strojnowska.

Jerzy Buzek, podczas przemówienia otwierającego ekspozycję zachwalał wielokulturowość Lubelszczyzny. Przeżywamy właśnie wielkie dni wschodniej granicy Unii Europejskiej. Będziemy rozwijali Partnerstwo Wschodnie, będziemy wspierać też multikulturowość przy naszych granicach – zapewnił Przewodniczący Parlamentu.

Prezydent Lublina Adam Wasilewski podczas swojego przemówienia podkreślał starania miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Chcemy, żeby dzisiaj, tak jak w całej swojej historii Lublin był miastem wielokulturowym. Chcemy być Europejską Stolicą Kultury w roku 2016, żeby móc zaprezentować Europie całe bogactwo i różnorodność kultury i sztuki wschodniego pogranicza Unii Europejskiej – powiedział Prezydent Wasilewski.

– Prezentuję Lubelszczyznę w Parlamencie Europejskim i bardzo chciałabym, aby ta ekspozycja zachęciła Państwa do odwiedzin w Lublinie – mieście wyjątkowego uroku i czaru. Mieście o niezwykłej historii i tradycjach, ale też wyjątkowo żywej kulturze współczesnej – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska podczas swojego przemówienia.

Dwa ogromne wydarzenia dla województwa lubelskiego. Najpierw otwarcie Domu Polski Wschodniej, a dziś tak ważna uroczystość w Parlamencie Europejskim promująca Lubelszczyznę – opisał wczorajsze otwarcie ekspozycji Marek Flasiński, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Centralnym obiektem ekspozycji był Para-element – fotoplastykon służący do prezentacji zbiorów zdjęć trójwymiarowych – przygotowany przez lubelskiego performera Roberta Kuśmirowskiego. Oprócz obiektu Kuśmirowskiego ekspozycję stanowiły ekrany plazmowe, na których wyświetlane były prezentacje – z podkładem muzycznym autorstwa lubelskich twórców – ukazujące krajobrazy, turystykę i dorobek kulturalny Lublina i województwa lubelskiego. Na ścianie przestrzeni wystawowej zostały również umieszczone animacje komputerowe autorstwa Aleksandra Janasa, przedstawiające freski z Kaplicy Trójcy Świętej oraz obrazy przedstawiające region.

Wystawa, stworzona przez lubelskich artystów, a zorganizowana przez Biuro Poselskie prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublin okazała się sukcesem. W Parlamencie Europejskim Lubelszczyzna zaprezentowana została, jako dynamiczny region, który w oryginalny sposób łączy nowoczesność z bogatym dorobkiem kulturowym. Reprezentanci regionu i jego mieszkańców jasno dali do zrozumienia, że sam Lublin ma ambicje, by pełnić rolę pomostu pomiędzy Zachodem ze Wschodem.

***

Info:
Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010