Elektryfikacja przejścia kolejowego Hrubieszów – Izow. Nowy Jedwabny Szlak ma duży potencjał

PKP LHS przeznaczy 1 miliard złotych na dalszą modernizację infrastruktury i taboru oraz rozbudowę systemu sterowania ruchem kolejowym. W kwietniu spółka podpisała list intencyjny z Kolejami Ukraińskimi w sprawie elektryfikacji przejścia kolejowego Hrubieszów – Izow.

Reklamy

 

773 miliardy euro to wartość towarów sprowadzonych w 2016 r. z Azji do Europy. Większość z nich trafia do UE drogą morską, omijając Polskę. W Krakowie na I Kolejowym Forum Gospodarczym przedstawiciele firm transportowych i logistycznych z Azji Centralnej i Europy Wschodniej omówili możliwości skierowania części kontenerów trasą intermodalną prowadzącą z Iranu i Indii, przez Azerbejdżan, Gruzję i Ukrainę na Śląsk, do Sławkowa, który jest najdalej na Zachód wysuniętym punktem linii szerokotorowej w Europie Środkowej.

 

Więcej:

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/miliardy-w-kontenerach-na-slask-83438.html

http://logistyka.wnp.pl/pkp-lhs-miliard-na-inwestycje-nowy-jedwabny-szlak-ma-duzy-potencjal-wzrostu,306089_1_0_0.html

 

źródło: rynek-kolejowy.pl