Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w hrubieszowskiej Jedynce

W dniach 7 – 11.X.2013r. w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie zorganizowano obchody „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji”, przebiegającego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Działania, które miały na celu podnoszenie świadomości, dotyczącej zjawiska dysleksji , czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, skierowano do całej społeczności szkolnej.

Reklamy

Uczniowie młodsi z grupy „0”, „01” oraz 2a,2b,2c, wzięli udział w akcji czytelniczej, prezentującej utwory J.Ch. Andersena, pisarza, który należy do grona sławnych osób z dysleksją.  Podczas słuchania baśni pt. „ Brzydkie Kaczątko”, drugoklasiści wykonali  ilustrację. Lektorzy- uczniowie klasy pierwszej gimnazjum: Jagoda Maciejczyk, Angelika Harasymiuk i Maciej Sanek, wybrali trzy najpiękniejsze prace. Nagrody otrzymali: Łucja Kokoć z kl.  2a, Oliwia Szykuła z  kl. 2b oraz Paulina Danilczuk z  kl. 2c. Klasy biorące udział w akcji czytelniczej otrzymały pamiątkowe dyplomy. Przedszkolakom dodatkowo wręczono „grupową” maskotkę.

Uczniów klas czwartych, zaproszono do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ortograficzny zwierzak”, polegającym  na wykonaniu ilustracji zwierzątka, w którego nazwie występuje trudność ortograficzna. W tym konkursie I miejsce zajęła Julia Dziechciowska z  kl.  4b, II- Lucyna Mackiewicz z kl. 4b, III- Milena Dubaj oraz Olaf Zybura z kl. 4b. Wyróżnienia otrzymali: Angelika Dziedzic i Dominik Trych z kl. 4a, Ada Nowosad i Dominika Radziejewska z kl.4c oraz Oliwia Laube i Adrianna Bielecka z kl. 4b. Z prac konkursowych powstała wystawa, dzięki której uczniowie utrwalą poprawną pisownię trudnych wyrazów. W przeprowadzeniu tego konkursu pomogli organizatorowi nauczyciele-poloniści.

Uczestnicy zajęć terapeutycznych „Ortograffiti” , uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych, wzięli udział w konkursie na zabawne opowiadanie, napisane z użyciem trudnych wyrazów, umieszczonych na wylosowanych kartach ortomagicznych. Wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Dla rodziców  przygotowano gazetkę informacyjną w gablocie oraz konsultacje indywidualne z pedagogiem, dotyczące trudności uczniów z dysleksją i sposobów ich pokonywania. Zainteresowanych rodziców uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej ,mających trudności w nauce czytania, zachęcono do udziału w bezpłatnym szkoleniu internetowym dla rodziców, organizowanym przez Wydawnictwo Operon .

Podczas obchodów „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji” nie zapomniano także o nauczycielach. W  dniu 08.10.2013r. odbyło się szkolenie:„Dysleksja a języki obce”, w którym wzięli udział nauczyciele języków obcych uczący w ZSM Nr 1 oraz gościnnie nauczyciele z innych szkół miejskich. Szkolenie przeprowadziła p. Marta Kuczyńska. Uczestnicy szkolenia wymienili się cennymi uwagami, dotyczącymi pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języków obcych oraz sposobów oceniania jego osiągnięć. W organizację szkolenia włączył się Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Języków Obcych ZSM Nr 1.

Wszystkie te działania podjęto w celu przypomnienia o tym, że „ Dysleksja jest wysepką trudności na oceanie umiejętności i zdolności”,  a te trudności, mogą wspólnymi siłami pokonać:  uczeń z dysleksją, nauczyciel  i rodzic.

Organizatorem działań z okazji „ Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji” w ZSM Nr 1 w Hrubieszowie, była p.  Marta Kuczyńska- pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej.


Info i fot. ZSM nr 1