Fakty dotyczące planów budowy dróg na terenie miasta – manipulacja ze strony Hrubieszów.TV?

Tomasz Ożóg – Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego: – W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje prezentowane w lokalnej hrubieszowskiej telewizji internetowej, jakoby w 2015 r. zamierzano zrezygnować z budowy dróg na terenie miasta kosztem budowy drogi Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów, położonej poza miastem, informuję Państwa, że w ramach współpracy miasta z powiatem w 2015 r. do wspólnej realizacji wybrano cztery inwestycje drogowe i wszystkie cztery zlokalizowane są na terenie Hrubieszowa…

Reklamy

 

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje prezentowane w lokalnej hrubieszowskiej telewizji jakoby w 2015 r. zamierzano zrezygnować z budowy dróg na terenie miasta kosztem budowy drogi Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów, położonej poza miastem, informuję Państwa, że w ramach współpracy miasta z powiatem w 2015 r. do wspólnej realizacji wybrano cztery inwestycje drogowe i wszystkie cztery zlokalizowane są na terenie Hrubieszowa (źródło: pismo Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 1.06.2015 r., znak GMK.7021.4.1.2015 w sprawie propozycji wspólnych inwestycji na 2015 r.; Umowa z dnia 06.07.2015 r. w sprawie przyznania  Powiatowi Hrubieszowskiemu pomocy finansowej na remont i budowy chodników oraz remont drogi.)

W tym trzy z tych zadań to inwestycje  wskazane i wybrane przez gminę miejską Hrubieszów i tylko jedno wskazane przez powiat hrubieszowski.

Inwestycje wskazane do wspólnej realizacji przez Gminę Miejską Hrubieszów na 2015 r.:

  1. Budowa parkingów przy ul. Ludnej w ciągu drogi powiatowej 3470 L.
  2. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Grabowieckiej – w ciągu drogi powiatowej nr 3230 L Skierbieszów – Hrubieszów.
  3. Remont chodnika przy ul. Polnej w Hrubieszowie  – w ciągu drogi powiatowej nr 3476L.

Inwestycja wskazana do wspólnej realizacji przez Powiat Hrubieszowski:

  1. Remont ul. Kolejowej w Hrubieszowie – w ciągu drogi  powiatowej nr 3430 L Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów.

 

Czy właściciel lokalnej telewizji a jednocześnie Przewodniczący Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej Pan Sławomir Kędziera nie wiedział, jakie inwestycje i gdzie będą realizowane? Czyżby podejrzewał Burmistrza, że będzie wydatkował środki publiczne należące do Gminy Miejskiej na obszarze innej gminy (poza gminą miejską)? W końcu pisano, że inwestycja ma być realizowana poza obszarem miasta… Jeżeli tak to może warto zawiadomić odpowiednie organy? Czy też w powyższym materiale zastosowano próbę dezinformowania i manipulowania społeczeństwem? Pytanie, w jakim celu? Czy dosadniej rzecz nazywając mamy do czynienia z przekłamaniem, a może zwykłą niewiedzą wymienionych wyżej osób?

Cytat z tekstu artykułu  „dofinansują drogę powiatową poza miastem Nr 3430 L Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów ul. Kolejowa w kwocie 145 tys. zł.” – jest ewidentną nieprawdą! Jawną manipulacją i przekłamaniem faktów na forum publicznym. Rada miasta głosowała nad projektem uchwały dotyczącym budowy i remontów dróg na terenie i w granicach administracyjnych miasta! Komu służyć ma podawanie nieprawdy? Czy realizacji prywatnych interesów, polegających na usprawnieniu dojazdów do własnych posesji? Czy o to właśnie chodzi w tym zamieszaniu? Jeżeli tak, jest to okazywanie braku elementarnego szacunku do wyborców w imię realizacji partykularnych interesów. Otóż – odpowiadając na cytat z artykułu –  informuję, że dofinansują, proszę Państwa, budowę ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ulicą Basaja do wiaduktu – połączenia z przyszłą obwodnicą! Czy to jest naprawdę poza terenem miasta? Ul. Kolejowa jest początkiem drogi powiatowej Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów. Ulica Kolejowa znajduje się w tzw. ciągu tej drogi powiatowej.

Rozumiem, że to nazewnictwo daje pole do popisu, żeby wprowadzać ludzi w błąd… i próbując dyskredytować niektórych radnych wmawiać społeczeństwu, że miejskie pieniądze wydają na inwestycje zlokalizowane poza miastem. Tylko po co to robić? Jest to jedna z najważniejszych dróg na terenie miasta. Przejeżdża tamtędy ogromna liczba pojazdów, natężenie ruchu jest bardzo duże. Mają tam siedziby, sklepy, przedsiębiorstwa, duże zakłady usługowe. Jednym słowem ośrodek gospodarczy, który powinien stanowić swego rodzaju wizytówkę miasta. To tam w chwili obecnej jest centrum gospodarcze tego miasta. Czy ktoś tego chce czy nie. Autor hrubieszow.tv podaje, ze wyboru dokonano „wbrew oczekiwaniom mieszkańców oraz propozycji Burmistrza Miasta”. Czy autor może podać wbrew oczekiwaniom jakiej liczby mieszkańców? I skonkretyzować w jaki sposób wszedł w posiadanie takich danych? Jakie metodologie badań opinii społecznej zastosował żeby poznać opinie  i liczbę tych mieszkańców?

 

 

Z poważaniem

Tomasz Ożóg

Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego