Fakty po „faktach” dotyczące dróg powiatowych w mieście

Fakty po „faktach” dotyczące planów budowy dróg na terenie miasta – manipulacja ze strony Hrubieszów.TV – czy może manipulacja Pana Starosty?

Reklamy

 

W związku z artykułem p.t. „Fakty dotyczące planów budowy dróg na terenie miasta – manipulacja ze strony Hrubieszów.TV?” autorstwa Sekretarza Powiatu Pana Tomasza Ożoga, który zarzuca mi manpulację nagrania, informuję, iż podane do publicznej wiadomości rzekome fakty dotyczące remontów dróg powiatowych wyglądają nieco inaczej a mianowicie:

Propozycje udzielenia pomocy finansowej przez miasto dla starostwa w roku 2015 (pismo Burmistrza Miasta z dnia 01.06.2015 r.) obejmowały następujące zadania :

Budowa i modernizacja kwota 237 tys. zł w tym:

1. Budowa Kdr Krawczyka – 50 tys. zł

2. Budowa parkingów ul. Ludna (kontynuacja) – 27 tys. zł

3. Chodnik ze ścieżką rowerowąul. Grabowiecka 50 tys. zł

4. Remont ul Targowej – 50 tys. zł

5. Remont ul Ludnej od Targowej do Gęsiej – 45 tys. zł

6. Remont chodnika ul. Polna- kontynuacja – 14 tys. zł

oraz dofinasowanie planu transportu drogowego na terenie powiatu – 1 tys.zł

 

Niestety na X sesji Rady Miasta w dniu 30.06.2015 r. nie uszanowano oczekiwań mieszkańców i wprowadzono do porządku obrad uchwałę z propozycją umowy zaproponowaną przez Starostwo Powiatowe, wyłaczającą remonty dróg: Targowa, Ludna do Gęsiej i Kdra Krawczyka w zamian za to jak królik z kapelusza remont ul. Kolejowej w kierunku Cichobórza- Dołhobyczowa. Głosowanie było ewidentnie ustawione i dyscypliną 8 radnych uchwała została podjęta. Nie tylko wbrew czekiwaniom mieszkańców ale również niektórych radnych np. Pani Świstowskiej, która jak twierdzi w materiale filmowym wybrała mniejsze zło. Dlaczego? Pytanie pozostawiam bez komentarza.

Pan Sekretarz Ożóg zarzuca mi manipulacje cyt. „W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje prezentowane w lokalnej hrubieszowskiej telewizji jakoby w 2015 r. zamierzano zrezygnować z budowy dróg na terenie miasta kosztem budowy drogi Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów, położonej poza miastem, informuję Państwa, że w ramach współpracy miasta z powiatem w 2015 r. do wspólnej realizacji wybrano cztery inwestycje drogowe i wszystkie cztery zlokalizowane są na terenie Hrubieszowa (źródło: pismo Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 1.06.2015 r., znak GMK.7021.4.1.2015 w sprawie propozycji wspólnych inwestycji na 2015 r.; Umowa z dnia 06.07.2015 r. w sprawie przyznania Powiatowi Hrubieszowskiemu pomocy finansowej na remont i budowy chodników oraz remont drogi.)

Otóż Szanowny Panie Sekretarzu, pismo Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 1.06.2015 r., znak GMK.7021.4.1.2015 w sprawie propozycji wspólnych inwestycji na 2015 r. zawiera inne propozycje niż wysłana 6.07.2015 od Starostwa umowa, która podstępnie na X sesji Rady Miasta przez koalicję zwaną „Wspólne Porozumienie” przegłosowana. Zatem kto i kim tu manipuluje?

I dalej cyt. ”Autor hrubieszow.tv podaje, ze wyboru dokonano „wbrew oczekiwaniom mieszkańców oraz propozycji Burmistrza Miasta”. Czy autor może podać wbrew oczekiwaniom jakiej liczby mieszkańców? I skonkretyzować w jaki sposób wszedł w posiadanie takich danych? Jakie metodologie badań opinii społecznej zastosował żeby poznać opinie i liczbę tych mieszkańców? Autor hrubieszow.tv podaje, ze wyboru dokonano „wbrew oczekiwaniom mieszkańców oraz propozycji Burmistrza Miasta”. Czy autor może podać wbrew oczekiwaniom jakiej liczby mieszkańców? I skonkretyzować w jaki sposób wszedł w posiadanie takich danych? Jakie metodologie badań opinii społecznej zastosował żeby poznać opinie i liczbę tych mieszkańców?

Odpowiem Panu Panie Sekretatarzu Pana Starosty: a jakie dane posiada Pan by sądzić, że oczekiwania mieszkańców śródmieścia są inne? W załączonym materiale są petycje z podpisami mieszkańców do tego proszę dodać sobie liczbę osób przemieszczających się ulicą Targową, Szewską i Ludną, pieszo i rowerami na północną część miasta i będzie miał Pan odpowiedź. Dodam, że nie chodzi tu tylko o dojazdy do posesji do czego również mieszkańcy mają prawo. Jeżeli Starostwo uważa, że można lekceważyć mniejszą lub większa grupę obywateli lub chociażby jednego – to gratuluję! Dla przypomnienia w załącznikach przedkładam Panu część petycji oraz obietnice i deklaracje składane przeważnie w kampanii wyborczej, gdzie również istnieje Pana podpis. Czy te materiały nie świadczą o manipulacji ze strony Pana i Starosty? Czy mieszkańcy tych ulic nie czują się oszukani? Ja na pewno tak. I na koniec żeby było jasne : jestem za budową czy modernizacją ul. Kolejowej, budujcie ją sobie z Panem Starostą ale bez wyciągania ręki po pieniądze zaplanowane przez Gminę Miejską na ważniejsze zadania, które podstępnie wyłączono z porozumienia. Czy może Pan również podać do publicznej wiadomości , czy w tym roku zostanie ukończona ta inwestycja, ile będzie kosztowała i czy dofinansowanie miasta w wys. 145 tys. całkowicie wystarczy na jej realizację? Kiedy również ukończone zostaną pozostałe zadania w ramach partycypacji skoro w tym roku sezon remontów dróg powiatowych w mieście jeszcze się nie rozpoczął a termin realizacji w umowie o pomocy finansowej to 30.09.2015 r. ? No i wreszcie kolejne pytanie do Pana i Starosty: kiedy możecie obiecać realizacją remontów wyłączonych w tym roku trzech dróg. Przecież 25 października za niecałe trzy miesiace. Mam nadzieję, że serial p.t. „Ranczo w Hrubieszowie” tym razem się skończy !

Sekretarz Powiatu Pan Tomasz Ożóg odmówił nagrania rozmowy na ten temat w naszej telewizji.

 

 

Sławomir Kędziera