Festiwal Tenisa – konkursy

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Ogłaszamy konkurs na organizację mistrzostw szkolnych w tenisie stołowym. Jest on skierowany do wszystkich szkól powiatu hrubieszowskiego zarówno podstawowych, jak i gimnazjalnych czy średnich.

***

KONKURS
Pod hasłem „Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym w mojej szkole”

1.Cele
– Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i rodzin.
– Aktywizacja wszystkich środowisk a szczególnie wiejskich w uprawianiu sportu.
– Propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie zjawiskom patologii
społecznej
– Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu możliwej do uprawiania w
każdych warunkach.
– Przygotowanie do powiatowych drużynowych szkolnych rozgrywek oraz turnieju
„Gramy dla Jerzego”

2.Uczestnictwo
Konkurs jest skierowany do wszystkich szkól powiatu hrubieszowskiego zarówno
podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

3.Organizatorzy:
– Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w Hrubieszowie
– Portal Internetowy Lubiehrubie , patronat medialny
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie
– Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie

4.Terminy
Rozgrywki przewidziane są w miesiącu grudniu, maksymalnie do 23.12.2009r.
Po rozegraniu mistrzostw ,sprawozdania ,komunikaty należy przesłać do organizatora
w terminie do 29.12.2009 r .na adres e-mailowy: uksogolniak@o2.pl (najciekawsze relacje
oraz komunikaty będą publikowane na stronie internetowej lubiehrubie).
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas
Turnieju „Gramy dla Jerzego”w dniu 10.01.2010 r.

5.Nagrody
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody w postaci sprzętu do tenisa stołowego
ufundowane przez sponsorów (siatki , rakietki, zestawy piłeczek itp. ).
Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach:
– największej ilości uczestników
– najciekawszej imprezy ( oprawa mistrzostw, zaproszeni goście, rodzice, pozyskani
sponsorzy, nagrody, ciekawe sprawozdanie i zdjęcia).

6.Inne
W miarę możliwości organizatorzy postarają się odwiedzać szkoły podczas trwania
konkursu (po wcześniejszym zaproszeniu).
Kontakt: tel.695 731 658l lub e-mail uksogolniak@o2.pl

Prezes UKS „Ogólniak”
Zbigniew Krawczuk

***

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Tenis stołowy w obiektywie”

1.Organizatorem konkursu są Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” Hrubieszów, Portal Lubiehrubie, przy współpracy sponsorów: Foto – Lab – Fuji Tamara Marchlewska oraz Foto – Video Art Sławomir Kędziera.

2. Celem konkursu jest przedstawienie prac fotografów amatorów działających na terenie powiatu hrubieszowskiego oraz propagowanie tejże formy spędzania czasu wolnego, szczególnie wśród młodzieży.

3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii.

4. Tematyka prac musi być związana z tematem konkursu.

5. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.

6. Prace w formacie JPEG o wymiarach minimum 2040 na 1530 pikseli należy nadsyłać w formie załączników do maila na adres: uksogolniak@o2.pl.

7. W treści maila należy podać:
– imię i nazwisko autora zdjęcia
– adres
– jeżeli jest uczniem, nazwę szkoły
– telefon kontaktowy
– miejsce oraz datę wykonania zdjęcia
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora oraz wykorzystanie wysłanych prac w celach promocyjnych konkursu.

8. Termin nadsyłania prac mija dnia 11 stycznia 2010 roku, prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

9. Organizator konkursu powołuje jury w składzie:
– Przewodniczący Tamara Marchlewska
– Członek Maciej Łyko
– Członek Krawczuk Zbigniew
Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

10. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu fotograficznego oraz talonów na usługi (usługi realizowane w zakładzie fotograficznym sponsora).

Organizator przewiduje nagrody:
– za zajęcie I miejsca – aparat fotograficzny oraz talon na usługi
– za zajęcie II miejsca – statyw oraz talon na usługi
– za zajęcie III miejsca – torba oraz talon na usługi

11. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.lubiehrubie.pl

12. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronie www.lubiehrubie.pl oraz w lokalnej prasie.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

12. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Prezes UKS „Ogólniak”
Zbigniew Krawczuk

***

Sponsorzy, którzy wspierają finansowo Festiwal Tenisa Stołowego, a szczególnie Turniej „Gramy dla Jerzego” oraz Konkurs „ Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym w mojej szkole”:
Starosta Hrubieszowski
Burmistrz Hrubieszowa
Wójt Gminy Hrubieszów
Wójt Mircza
Wójt Werbkowic
Wójt Trzeszczan
Wójt Dołhobyczowa
Wójt Uchań
Zamojska Korporacja Energetyczna
Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
V- Agra Lębork – Wiesław Bzdek
Domet – Waldemar Lachiewicz

Oczekujemy na kolejnych darczyńców którym leży na sercu dobro i rozwój fizyczny naszych dzieci i młodzieży.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009