Finał 3. edycji Konkursu Plastyczno – Literackiego „Jesień W Moich Oczach”

Do III edycji integracyjnego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Jesień w moich oczach” zaprosiliśmy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, a także warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy z naszego powiatu.

Reklamy

 

Jego celem jest promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie i literacko.                               

Zgodnie z tematem konkurs miał ukazać różne barwy jesieni oraz przedstawić uroki naszego województwa.

Organizatorami konkursu, którego finał odbył się 29 października br. byli: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury. Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Sławomira Sosnowskiego.

 

Prace plastyczne

Na konkurs wpłynęło łącznie 138 prac plastycznych z przedszkoli, szkół, ośrodków edukacji z powiatu hrubieszowskiego. Były to:

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem, Oddział przedszkolny 0 „a” przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Przedszkole Samorządowe “Bajka” w Werbkowicach, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mienianach, Punkt Przedszkolny przy PSP w Szpikołosach, Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie, Zespół Szkół Miejskich nr 2 oraz Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie, SP nr 2 w Hrubieszowie, w Husynnem, Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Honiatyczach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach, Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie i Hrubieszowski Dom Kultury.

 

O przyznaniu nagród zadecydowało Jury w składzie:

Pani Helena Piekarz – artysta plastyk

Pani Dorota Grzymała – kulturoznawca, pracownik działu nauki Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

Pani Aleksandra Kopczyńska –  nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie

Jurorzy zwracali uwagę przede wszystkim na związek pracy z tematem i samodzielność wykonania.

 

Oto wyniki:

Kategoria I – Przedszkole

Wyróżnienia:

Vanessa Puchala – Punkt Przedszkolny przy SP w Mienianach

Maria Rafalska – Przedszkole Samorządowe “Bajka” w Werbkowicach

 

Nagrody:

Wioletta Bielawska – Punkt Przedszkolny przy SP w Husynnem

Maria Chwedczuk – Hrubieszowski Dom Kultury

Oliwia Grabarczuk – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

Adam Martyniuk – Niepubliczne Przedszkole „Mamy Siebie” w Hrubieszowie

Samanta Otręba – Niepubliczne Przedszkole „Mamy Siebie”

 

Kategoria II – Klasy I-III Szkoły Podstawowej

 

Wyróżnienia:

Krystian Kańkowski – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie

Alicja Senderek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Julia Sułkowska – Hrubieszowski Dom Kultury

 

Nagrody:

Emilia Czujkowska – ZSM nr 3 w Hrubieszowie

Nicole Sas – Hrubieszowski Dom Kultury

Magda Szwanc – Hrubieszowski Dom Kultury

Katarzyna Wiejak – ZSM nr 3 w Hrubieszowie

Mateusz Zając – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

 

Kategoria III – Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

 

Wyróżnienia:

Grzegorz Eifler – Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Małgorzata Jakimczuk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Patrycja Pawlos – Hrubieszowski Dom Kultury

 

Nagrody:

Karolina Kozak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Damian Skiba – Hrubieszowski Dom Kultury

Michał Szymczuk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach

 

Kategoria IV- Gimnazjum, PDP

 

Wyróżnienia:

Anna Białonoga – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie

Tomasz Furman – Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Honiatyczach

 

Nagrody:

Agnieszka Brylewska – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych

Szymon Jureczko – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie

Aleksandra Kozyra – Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Honiatyczach

Izabela Sawicka – Zespół Szkół Miejskich  nr 2 w Hrubieszowie

Weronika Staruch – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

 

Prace naszych wykonywane były pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów. Były to Panie: Dorota Białonoga, Anna Czerkawska, Teresa Duławska, Natalia Garbacz, Joanna Goszko, Joanna Hładkiewicz, Jolanta Kawka, Agnieszka Kopeć, Anna Kordończuk, Iwona Laszuk, Agnieszka Marcych, Magdalena Płonkowska, Joanna Sawicka, Małgorzata Serafin, Dorota Stopa, Agnieszka Ślażyńska, Aneta Tarłowska, Ewa Watras, Elżbieta Ziarko oraz Pan – Andrzej Marut.

 

 

Kategoria literacka

Na konkurs w tej kategorii wpłynęło łącznie 50 prac – wierszy, refleksji i utworów prozatorskich.

Teksty, które brały udział w konkursie zgłoszono z następujących placówek: Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Honiatyczach, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

 

O przyznaniu nagród zadecydowało Jury w składzie:

– Małgorzata Skowron –  poetka, autorka wielu tomików poezji dla dzieci

– Agnieszka Zyśk – nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Filia w Hrubieszowie

Koordynowaniem i przewodniczeniem zajął się Daniel Buchowiecki – nauczyciel polonista z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Jurorzy zwracali uwagę przede wszystkim na związek pracy z tematem, kreatywność, pomysłowość i oryginalność.

 

Oto wyniki. Kategoria I – Szkoła Podstawowa

 

Wyróżnienia:

 Kasia Tokarczuk, Ewa Romaniszyn, Julia Bartko – uczennice ZSM nr 3 w Hrubieszowie

 

Miejsce  III

Nagrody równorzędna:

Michał Janicki za prozę Niezwykła jesień  i Wiktoria Chachler za wiersz Jesień – ZSM nr 3 w Hrubieszowie

 

Miejsce II

Tomasz Budzyński  za wiersz Jesień – uczeń ZSM nr 3 w Hrubieszowie

 

Miejsce I

Nagroda równorzędna:

 

Wiktoria Buczko za prozę Niespodziewana przyjaźń  i Julia Kowalczuk za wiersz Jesień w moich oczach – ZSM nr 3

 

Kategoria I – gimnazjum

 

Wyróżnienie:

Weronika Kozaczuk – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 

Nagroda:

Klaudia Karpik –  HDK za wiersz Mleczny poranek

 

Kategoria III – Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Wyróżnienia dla: Aleksandry Szulakiewicz, Jakuba Czajkowskiego, Damiana Turka Sylwestra Ciocha i Piotra Lipniewskiego – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 

III miejsce

Nagrody równorzędne: Anna Jędrych za wiersz Zachwycić się  i Mikołaj Bojczuk za wiersz Oblicza jesieni – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 

II miejsce 

Wioleta Koza za wiersz Jesienna Szaruga  i Patryk Magierka za wiersz o jesieni – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 

I miejsce

Nagrody równorzędne: Basia Marut reprezentująca HDK za prozę Zanim włożę kalosze i Tomasz Ziółkowski za wiersz Jesień

 

Podziękowania otrzymali też opiekunowie prac literackich – Panie: Maria Majka Marut, Ewa Kozaczuk, Ewa Sitnik-Pogwizd, Małgorzata Koniec, Zofia Szwiec i Małgorzata Krukowska.

Uroczystość uświetnił wokalny występ uczennic z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie. Były to: Julia Majewska, Martyna Pirogowicz, Dominika Radzis, Kaja Kwiatkowska, Kamila Hawryluk, Iga Patyjewicz, Gabrysia Panasiewicz, które przygotowywane zostały przez Panią Beatę Lichoń-Fabrowską.

Nagrody wręczali: Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu – Pani Dorota Mach, Dyrektor  Hrubieszowskiego Domu Kultury – Pani Emilia Feliksiak, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1  w Hrubieszowie – Pan Andrzej Szkudziński oraz Pani Małgorzata Skowron – hrubieszowska poetka. Uroczystość prowadzili: Pani Elżbieta Bednarek – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej – Filia w Hrubieszowie i Pan Daniel Buchowiecki – nauczyciel hrubieszowskiej szkoły.

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki pomocy naszych sponsorów. Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Lubelskiego – Panu Sławomirowi Sosnowskiemu, Panu Markowi Jańczukowi – kierownikowi Lokalnej Grupy Działania z Hrubieszowa, Panu Bartłomiejowi Barteckiemu – dyrektorowi Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Panu Dariuszowi Sali – inspektorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, założycielowi  i prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja – Panu Piotrowi Pawłowskiemu, dyrektorowi sieci Kaufland – Panu Robertowi Rokickiemu, Panu Marcinowi Jakubowskiemu – dyrektorowi sieci Brico Marche, Pani Annie Białachowskiej z Wydawnictwa Prawniczego Oficyna MM oraz miesięcznikowi „Sygnał. Magazyn Wychowawcy”, a także  Panu Piotrowi Marciszukowi – właścicielowi wydawnictwa Stentor, wydawnictwu Operon oraz Pani Annie Ladzie – pracownikowi biura promocji  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Serdecznie dziękujemy też wszystkim uczestnikom konkursu za wysiłek włożony w przygotowanie prac konkursowych i zapraszamy do udziału w 4. edycji „Zima w moich oczach”.

 

 

Organizatorzy