Finał VII edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Ziemi Hrubieszowskiej i ludziach z nią związanych

27 września 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zorganizowały finał VII edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Ziemi Hrubieszowskiej i ludziach z nią związanych.

Reklamy

Według Cycerona: Historia to świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, (…) zwiastunka przyszłości. Słowa te są bardzo adekwatne w kontekście świętowania urodzin naszego miasta. W dniu 27 września 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zorganizowały finał VII edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Ziemi Hrubieszowskiej i ludziach z nią związanych.

Konkurs miał formę pisemną, skierowany był do uczniów I i II klas gimnazjum oraz I i II klas szkół ponadgimazjalnych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Celem nadrzędnym, który przyświecał organizatorom konkursu było pobudzenie świadomości i dumy młodego pokolenia, że żyjąc tu, w Hrubieszowie, mogą realizować swoje marzenia, zaspokoić potrzeby, rozwijać aspiracje. Ponadto  spotkanie  było płaszczyzną do upamiętnienia 612 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Inicjatywa miała zasięg powiatowy, a patronat nad nią objął Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Poziom Konkursu  był tak wyrównany, iż Jury postanowiło przyznać 10 równorzędnych nagród.

Reklamy

Na spotkaniu podsumowany został również Konkurs Historyczny CATL 2012. Idea Konkursu zrodziła się dzięki zaangażowaniu biblioteki w Projekt Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej  realizowany przy współpracy z ośrodkiem KARTA. Projekt stanowi próbę ocalenia od zapomnienia jak największej ilości materiałów o znaczeniu historycznym dla Hrubieszowszczyzny. W tym celu biblioteka gromadzi i opracowuje cenne dokumenty oraz udostępnia je osobom zainteresowanym w celach naukowych i edukacyjnych. W zbiorach biblioteki znajdują się również relacje biograficzne świadków historii, a Konkurs pomyślany był jako zachęta do aktywnego włączenia się w tworzenie Cyfrowego Archiwum poprzez sięgnięcie do własnych dokumentów czy rodzinnych albumów, do rozmów z członkami rodzin, znajomych, bowiem każdy dom i każdy człowiek stanowi jedyną niepowtarzalną historię składającą się na bogactwo regionu.

Podczas spotkania odbyła się również promocja najnowszego Biuletynu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, gdzie między innymi materiałami opublikowana została praca Dawida Byliny, laureata poprzedniej edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Ziemi Hrubieszowskiej i ludziach z nią związanych.

Konkursy to tylko przyczynek do poszukiwań, rejestracji, zastanowienia czym jest historia, czy ja jestem częścią historii, czy chcę poznać historię. Ta wiedza ma często różne oblicza, widać to w treści prac konkursowych. Niektórzy uczestnicy sięgali do publikacji, źródeł poznając już odkryte i opisane wycinki dziejów, byli też tacy, którzy skupili się na losach własnej rodziny i kręgu najbliższych, jeszcze inni poszukiwali śladów ludzi i miejsc nie opisanych jeszcze w źródłach historycznych, czego przykładem jest praca konkursowa laureata poprzedniej edycji Konkursu opublikowana w ostatnim Biuletynie. I o to chodzi, bo przecież tak naprawdę historię tworzą ludzie, a potem inni ją odkrywają, dokumentują, a ta wiedza kształtuje miejsca i przyszłe pokolenia. Mieszkańcy Hrubieszowa są częścią historii miasta, dobrze by byli świadomi własnego udziału w tym procesie. 612 lat historii miasta,  jest co świętować, bo jakby nie było dla większości zebranych w Muzeum osób Hrubieszów to kraj lat dziecinnych, a jak mówi Adam Mickiewicz: Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie piękny i czysty jak pierwsze kochanie.

Tegoroczna edycja Konkursu Historycznego wpisana jest w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2012, których głównym celem  jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Muzeum zaprasza  do zwiedzenia wystawy czasowej „Zapomniane piękno” prezentującej rzeźbę sakralną.

 

Tekst: MBP