Forum Młodych 2014. Podsumowanie projektu GotArt

W niedzielę 9 lutego, na zakończenie projektu Młodzieżowe Centrum Animacji „GotArt”, odbyła się impreza pod nazwą Forum Młodych 2014.

Reklamy

Forum Młodych 2014 to podsumowanie kilkumiesięcznych działalności młodzieży na rzecz rozwoju kultury w Hrubieszowie w ramach projektu Młodzieżowe Centrum Animacji „GotArt”, którego celem było stworzenie przestrzeni na aktywizację oraz realizację działań partycypacyjno-animacyjnych młodych mieszkańców miasta.

W programie znalazły się wystąpienia prelegentów: dyrektora Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – Bartłomieja Barteckiego, oraz regionalisty – Łukasza Krawczyka. Poza tym odbyła się debata oksfordzka „Młodzież Hrubieszowa może realizować swoje potrzeby”.

Reklamy

W ramach Forum Młodych 2014 odbył się także koncert w klubie Viva. Zagrały formacje: Ulica, Burning Rose, Maszyna. Gwiazdą wieczoru był zespół Myly Ludzie.

 

Forum Młodych 2014 odbędzie się w ramach projektu GotArt Młodzieżowe Centrum Animacji współfinansowanego przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.