Fotowoltaika na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2019 roku rozpoczęło budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Przedsiębiorstwo w 2019 roku rozpoczęło budowę instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie, z której dostarczana jest woda dla wszystkich Mieszkańców Hrubieszowa. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych pozwoli na obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną, dzięki której działają wszystkie urządzenia związane z uzdatnianiem i pompowaniem wody.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Instytucja Wdrażająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w roku 2017 zawarły umowę, której przedmiotem jest realizacja projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym. Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 POIiŚ. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 11 318 661,63 zł, z planowaną kwotą dofinansowania 5 157 966,14 zł.

Właśnie w ramach tego projektu realizowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 KW dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody, wartość inwestycji 844 764,75 zł brutto.

 

info i fot. PGKiM