Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – XIII Dzień Papieski

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, będziemy obchodzili 13 października, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu. Koncert z okazji Dnia Papieskiego w Hrubieszowie przygotowuje tradycyjnie Gimnazjum nr 3 i zespół Lechici.

Reklamy


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana do życia w 2000 r. jako owoc pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r., podczas której Papież szczególnie mocno podkreślał konieczność solidarności z potrzebującymi. W początkach swej działalności obejmowała pomocą 500 stypendystów z małych miast i terenów wiejskich z pięciu najbiedniejszych diecezji Polski: drohiczyńskiej, ełckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej i radomskiej. Dzięki ofiarności darczyńców, liczba ta już po dwóch latach podwoiła się i systematycznie rośnie po dziś dzień.

Aby zostać stypendystą trzeba spełniać kryteria związane z wysokimi wynikami w nauce (średnia ocen w gimnazjum powyżej 4,8, a w liceum powyżej 4,5) lub wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach. Ponadto kandydat musi zamieszkiwać we wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców a dochód na osobę w jego rodzinie nie może przekraczać 0,7 najniższego wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (obecnie 1120 zł). W ten sposób Fundacja chce wspierać zdolną młodzież z niezamożnych rodzin i niewielkich miejscowości w rozwijaniu ich talentów i zainteresowań. Dlatego też program stypendialny obejmuje swoją pomocą stypendystów od gimnazjum aż po ukończenie szkoły wyższej, o ile w dalszym ciągu spełniają oni wyżej wymienione kryteria. Istotnym warunkiem jest także wymóg udzielania się w wolontariacie.

Więcej na temat niektórych naszych wolontariuszy:

http://dzielo.pl/pl/aktualnosci/280/bylem-wolontariuszem-w-rio

http://dzielo.pl/pl/aktualnosci/255/wolontariat-piekna-przygoda

 

W chwili obecnej Fundacja wspiera 2500 zdolnych młodych ludzi z całego kraju. Licealistów otoczonych opieką duchową oraz wsparciem finansowym Fundacji jest aż 1004 uczniów. Najmłodsi stypendyści, uczęszczający do gimnazjów, tworzą grupę 488 osób. Od 2002 roku Fundacja organizuje także konkurs im. Biskupa Jana Chrapka, w którym są do zdobycia, oprócz stypendiów, indeksy na najbardziej renomowane uczelnie wyższe w Polsce – Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Obecnie zaszczytnym mianem „Chrapków” mogą pochwalić się 94 osoby. Ogółem na uczelniach wyższych jest aż 937 stypendystów (to ponad 130 studentów więcej niż w roku poprzednim). Do najciekawszych kierunków wybieranych przez stypendystów należą biotechnologia molekularna, lotnictwo i kosmonautyka, skandynawistyka, misjologia, towaroznawstwo, etnolingwistyka i surdopedagogika.

Więcej na temat kierunków studiów naszych podopiecznych:

http://dzielo.pl/strona/177/ciekawe-kierunki-studiow

 

Aby utrzymać kontakt z Fundacją i jej członkami, wspierać siebie wzajemnie, rozwijać się i poznawać ludzi z całej Polski, stypendyści zrzeszyli się w 20 wspólnot w największych miastach:  Białymstoku, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Z programem stypendialnym związane są obozy formacyjno-integracyjne dla stypendystów. Początkowo spotkania te miały zasięg diecezjalny. Od 2003 r. stypendyści przyjeżdżają do największych miast Polski. Wakacje spędzali kolejno w Krakowie, Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Aglomeracji Śląskiej i Zagłębiu, Łodzi, Bydgoszczy oraz Lublinie. W tym roku natomiast ponad 1200 stypendystów z gimnazjum i liceum gościło w Olsztynie. Letnie obozy dla wielu stypendystów znaczą dużo więcej niż tylko odpoczynek po szkolnych zmaganiach. Są okazją do nowych przyjaźni i znajomości z ludźmi z całej Polski.

Więcej o obozach i stypendystach:

http://dzielo.pl/pl/aktualnosci/271/jak-to-jest-byc-wychowawca

http://dzielo.pl/pl/aktualnosci/276/dojdziecie-do-wniosku-ze-warto-bylo

http://dzielo.pl/pl/aktualnosci/268/stypendysci-nie-gesi

 

Równolegle z wspieraniem uzdolnionej młodzieży, dla upamiętnienia i upowszechnienia nauczania Jana Pawła II Fundacja organizuje od 2001 r. obchody Dnia Papieskiego. Każdego roku niedziela poprzedzająca bezpośrednio rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską (przypadającą 16 października) jest obchodzona jako dzień łączności z Ojcem Świętym. Dniowi towarzyszą liczne wydarzenia: spotkania, dyskusje, koncerty, utrzymane w duchu nauczania Jana Pawła II. W tym dniu prowadzona jest także ogólnopolska zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego.

 

XIII Dzień Papieski

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, będziemy obchodzili 13 października, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu. „Zgłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze, w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Zmiana sposobu debaty, zarówno publicznej, jak i w wymiarze indywidualnym, jest zadaniem nie cierpiącym zwłoki. Dyskusja i polemika, jakkolwiek niejednokrotnie konieczne, nie zaspokajają potrzeby głębokiego spotkania pomiędzy ludźmi, na gruncie szacunku i zakładanej uprzednio dobrej woli dotarcia do prawdy o sobie nawzajem, o człowieku i jego miejscu w świecie, o sensie życia, wreszcie o możliwości spotkania Boga, a więc o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej.” – podkreśla ks. Dariusz Kowalczyk w przygotowanej przez niego interpretacji hasła Dnia Papieskiego.

Obchody Dnia Papieskiego połączone są z uroczystością wręczenia nagród Totus, Najważniejsze nagrody Kościoła katolickiego w Polsce przyznawane są od 2000 r. Powstały dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. Laureatami są ludzie, którzy służbie dobru, pięknu i prawdzie poświęcili całych siebie. Ten codzienny trud realizuje się w wielu wymiarach. Jedni wyciągają rękę do osób, które społeczeństwo nierzadko wyrzuciło na margines. Innym sens życia nadają słowa Jana Pawła II, którymi dzielą się z czytelnikami, słuchaczami lub widzami. Jeszcze inni poprzez twórczość artystyczną pielęgnują podstawowe elementy naszej kultury i tożsamości – wartości chrześcijańskie. Mało która nagroda kryje w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Stąd tworząc srebrną statuetkę Nagrody TOTUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła. „Nie wyobrażam sobie bardziej zaszczytnego wyróżnienia niż nagrody od mojego Kościoła” – powiedział Wojciech Kilar odbierając statuetkę w 2009 r.

Dotychczasowi laureaci to między innymi Krzysztof Kolberger, ks. Jan Twardowski, George Weigel, Adam Bujak, prof. Andrzej Zoll, zespół Arka Noego, Grzegorz Polak, s. Małgorzata Chmielewska, tygodniki „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.

Od 2005 r. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i można przekazać jej 1 procent podatku dochodowego za ubiegły rok (nr KRS: 0000150776).

 

Poniżej fotoreportaż z XII Dnia Papieskiego, który odbył się w sali widowiskowej HDK w roku ubiegłym.